Starajte sa o svoju trepačku— optimalizujte svoje kultúry!

Plány výkonnosti biologickej trepačky

Preventívna údržba

Plány výkonnosti biologickej trepačky umožňuje voľbu protokolov o preventívnej údržbe navrhnutých kontrolovať, overovať platnosť a podporovať trvalý a stabilný výkon trepačky a optimalizáciu jej schopností priebežne zaisťovať naprogramované parametre pestovaných kultúr.

  • Služba “Essential Check” zahŕňa kontrolu všetkých základných funkcií produktu.
  • Služba “Advanced Maintenance” zahŕňa všetky činnosti preventívnej údržby s cieľom zaistiť zhodu prístroja so špecifikáciami výrobcu.

Naša ponuka preventívnej údržby vám zaručí, že všetky kontrolné parametre  prostredia vašej trepačky sú spoľahlivé a konštantné.

Certifikačné služby

Certifikačné služby inštalačnej kvalifikácie (IQ) a operačnej kvalifikácie (OQ) zaisťujú, že požiadavky kvality riadenia sú splnené a poskytujú vám odbornú záruku, že vaša biologická trepačka pracuje správne a v súlade so špecifikáciami výrobcu.