Služby kvalifikácie zodpovedajúce GxP - Zhoda ľahko a bez prekážok!

Kvalifikačné služby

Inštalačná kvalifikácia (IQ)

Inštalačná kvalifikácia zaručuje, že prístroj je nainštalovaný v súlade so špecifikáciami spoločnosti Eppendorf v rámci preddefinovaných skúšobných protokolov.

Prevádzková kvalifikácia

Prevádzková kvalifikácia zaručuje, že prevádzka prístroja je v súlade so špecifikáciami spoločnosti Eppendorf v rámci preddefinovaných skúšobných protokolov.

Nové: Revidované správy v súlade s príslušnými normami a predpismi GxP

S našimi novo vytvorenými službami inštalačnej kvalifikácie a prevádzkovej kvalifikácie, ktoré sú v súlade s GxP, sme vylepšili naše služby IQ/OQ na vašu podporu, a to najmä pri práci v regulovanom prostredí. Naše revidované IQ/OQ správy dodržiavajú národné a medzinárodné normy, predpisy a smernice, ako sú:

  • EU-GMP
  • 21 CFR Part 211 (USA)
  • Smernice USP o správnej dokumentácii
  • Smernice a stanovy MHRA o integrite dát GxP
  • Séria technickej správy WHO, č. 966, príloha 5

Výhody pre vás

  • Spoľahlivosť kvality vašich výsledkov a bezpečnosti prístroja
  • Podpora súladu s komplexnými normami a predpismi GxP
  • Dokumentácia IQ/OQ v súlade s GxP vám poskytne pokoj mysle vďaka zníženému pracovnému zaťaženiu v rámci procesu kvalifikácie a regulačného auditu.

epMotion® Služby inštalačnej kvalifikácie a prevádzkovej kvalifikácie

Inštalačná kvalifikácia a prevádzková kvalifikácia
Informácie o objednávaní
IQ/OQ GxP OQ GxP OQ
epMotion® 5070 0082 030 030 0082 030 040  
epMotion® 5073 0082 030 031 0082 030 041  
epMotion® 5075 0082 030 032 0082 030 042  
epMotion® 96     0080 030 008
Vrátane:      
Kontrola stavu dodávky a inštalačného prostredia x    
Inštalácia prístroja, vrátane konfigurácie a funkčnej kontroly x    
Podrobná IQ správa x    
Kontrola výstražných funkcií x x  
Overenie parametrov prístroja (napr. teplota, vákuum, rýchlosť, úrovne hlasitosti) x x x
Základná OQ správa     x
Podrobná OQ správa x x  
Postaranie sa o zoznam/správu odchýlok x x  
Podpísané schválenie zákazníkom a servisným technikom x x  

Pozor: Táto tabuľka uvádza iba najdôležitejšie servisné operácie podľa daného plánu. V poskytnutej servisnej správe budú uvedené všetky vykonané servisné operácie.

Informácie: Naše ponuky služieb sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Ďalšie informácie vám poskytne miestny servisný zástupca.