Služby kvalifikácie zodpovedajúce GxP - Zhoda ľahko a bez prekážok!

Kvalifikačné služby

Inštalačná kvalifikácia (IQ)

Inštalačná kvalifikácia zaručuje, že prístroj je nainštalovaný v súlade so špecifikáciami spoločnosti Eppendorf v rámci preddefinovaných skúšobných protokolov.

Prevádzková kvalifikácia (OQ)

Prevádzková kvalifikácia zaručuje, že prevádzka prístroja je v súlade so špecifikáciami spoločnosti Eppendorf v rámci preddefinovaných skúšobných protokolov.

Výhody pre vás

  • Spoľahlivosť kvality vašich výsledkov a bezpečnosti prístroja
  • Podpora súladu s komplexnými normami a predpismi GxP

Nové: Viacbodové mapovanie teplty pre stojaté hlbokomraziace boxy

Pravidelné overovanie pomocou externého kalibrovaného viackanálového systému na overovanie teploty vo vnútri vášho hlbokomraziaceho boxu vám poskytuje bezpečnosť spoľahlivého dlhodobého skladovania vzoriek.

Náš certifikovaný servisný technik vyškolený v továrni vykoná štúdiu mapovania teploty na mieste vrátane vytvorenia úplnej správy, v ktorej uvedie:

  • Minimálnu, maximálnu a priemernú teplotu pre každú lokalitu
  • Úplný záznam prvotných údajov z každého merania
  • Grafický profil teploty počas trvania doby merania
  • Všetky relevantné certifikáty o kalibrácii

Normy, štandardy a osvedčené postupy, ako je mapovanie a monitorovanie teplotnej komory
s regulovaným ISPE, IEC 60068 - testovanie prostredia alebo Vaisala - 5 pravidiel umiestňovania snímačov pri použitiach v rámci overovania/mapovania odporúčajú mapovanie teploty použitím 9 alebo 15 sond po inštalácii a následne každé dva roky alebo pri zmenách systému.

Systém držiaka sond (9 a 15 sond) sa používa na zabezpečenie porovnateľných výsledkov medzi rôznymi meraniami a jednotkami
Príklad viacbodového mapovania teploty použitím 9 sond v stojatom hlbokomraziacom boxe

Výhody pre vás

  • Spoľahlivé skladovanie vzoriek citlivých na teplotu 24 hodín, 365 dní v roku
  • Porovnateľné výsledky ročnej distribúcie teploty v jednom alebo viacerých hlbokomraziacich boxoch
  • Dokumentácia pre audit

Táto služba je k dispozícii iba vo vybraných krajinách. Ďalšie informácie získate vo svojej miestnej servisnej spoločnosti Eppendorf.

FAQ

Prečo potrebujem mapovanie teploty pre stojatý hlbokomraziaci box Eppendorf?

Bez ohľadu na to, ako dobre je hlbokomraziaci box navrhnutý, bude vykazovať kolísanie teploty, čo bude mať vplyv na uložené vzorky

Kedy by som mal vykonať mapovanie teploty na mojom stojatom hlbokomraziacom boxe?

Aby ste zaistili kvalitu svojich vzoriek počas skladovania, odporúčame mapovanie teploty ihneď po inštalácii. Následne by sa mapovanie malo vykonávať každé 2 roky alebo po veľkých zmenách systému (napr. oprave).

Koľko meracích polôh sa testuje počas štúdie mapovania teploty stojatého hlbokomraziaceho boxu spoločnosti Eppendorf?

Spoločnosť Eppendorf ponúka mapovanie teploty hlbokomraziacich boxov v 9 a 15 meracích polohách. Pre komplexnejšiu analýzu odporúčame mapovanie teploty na 15 polohách, záleží to však na vašich požiadavkách na hodnotenie rizika.

Ako dlho by sa malo vykonávať mapovanie teploty stojatého hlbokomraziaceho boxu?

Ako osvedčený postup odporúčame vykonať štúdiu mapovania teploty po dobu najmenej 48 hodín.

Prečo by som mal vykonávať mapovanie teploty v prázdnom stojatom hlbokomraziacom boxe?

Teplota vzduchu v prázdnom hlbokomraziacom boxe bude vždy kolísať viac ako u akéhokoľvek produktu, ktorý sa nachádza vo vnútri. Ak hlbokomraziaci box preukáže svoju účinnosť pri úspešnej regulácii teploty vzduchu, potom je viac než schopný účinne regulovať aj teplotu vloženého produktu.

Ponúka spoločnosť Eppendorf službu mapovania teploty hlbokomraziacich boxov od iných výrobcov?

Áno, spoločnosť Eppendorf dokáže vykonať mapovanie teploty na hlbokomraziacich boxoch od iných výrobcov.

Áno, spoločnosť Eppendorf dokáže vykonať mapovanie teploty na hlbokomraziacich boxoch od iných výrobcov.

Nie, v dôsledku umiestnenia teplotných sond v súčasnosti môžeme vykonávať mapovanie teploty iba u stojatých hlbokomraziacich boxov.


ULT mraznička Služby inštalačnej kvalifikácie a prevádzkovej kvalifikácie

Inštalačná kvalifikácia a prevádzková kvalifikácia
Informácie o objednávaní
IQ/OQ OQ
ULT mraznička 0082 070 009 0082 070 008
Vrátane:    
Kontrola stavu dodávky a inštalačného prostredia  
Inštalácia prístroja, vrátane konfigurácie a funkčnej kontroly  
Základná IQ správa  
Kontrola výstražných funkcií
Kontrola výstražných funkcií
Základná OQ správa

Pozor: Táto tabuľka uvádza iba najdôležitejšie servisné operácie podľa daného plánu. V poskytnutej servisnej správe budú uvedené všetky vykonané servisné operácie.

Informácie: Naše ponuky služieb sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Ďalšie informácie vám poskytne miestny servisný zástupca.