Služby kvalifikácie zodpovedajúce GxP - Zhoda ľahko a bez prekážok!

Kvalifikačné služby

Inštalačná kvalifikácia (IQ)

Inštalačná kvalifikácia zaručuje, že prístroj je nainštalovaný v súlade so špecifikáciami spoločnosti Eppendorf v rámci preddefinovaných skúšobných protokolov.

Prevádzková kvalifikácia

Prevádzková kvalifikácia zaručuje, že prevádzka prístroja je v súlade so špecifikáciami spoločnosti Eppendorf v rámci preddefinovaných skúšobných protokolov.

Nové: Revidované správy v súlade s príslušnými normami a predpismi GxP

S našimi novo vytvorenými službami inštalačnej kvalifikácie a prevádzkovej kvalifikácie, ktoré sú v súlade s GxP, sme vylepšili naše služby IQ/OQ na vašu podporu, a to najmä pri práci v regulovanom prostredí. Naše revidované IQ/OQ správy dodržiavajú národné a medzinárodné normy, predpisy a smernice, ako sú:

  • EU-GMP
  • 21 CFR Part 211 (USA)
  • Smernice USP o správnej dokumentácii
  • Smernice a stanovy MHRA o integrite dát GxP
  • Séria technickej správy WHO, č. 966, príloha 5

Výhody pre vás

  • Spoľahlivosť kvality vašich výsledkov a bezpečnosti prístroja
  • Podpora súladu s komplexnými normami a predpismi GxP
  • Dokumentácia IQ/OQ v súlade s GxP vám poskytne pokoj mysle vďaka zníženému pracovnému zaťaženiu v rámci procesu kvalifikácie a regulačného auditu.

Služby inštalačnej kvalifikácie a prevádzkovej kvalifikácie centrifúg

Inštalačná kvalifikácia a prevádzková kvalifikácia
Informácie o objednávaní
IQ/OQ GxP OQ GxP
Mikrocentrifúga bez chladenia 0082 020 300 0082 020 305
Mikrocentrifúga s chladením 0082 020 301 0082 020 306
Viacúčelová nechladená centrifúga 0082 020 302 0082 020 307
Viacúčelová chladená centrifúga 0082 020 303 0082 020 308
Vákuový koncentrátor 0082 020 012* 0082 020 011*
Vrátane:    
Kontrola stavu dodávky a inštalačného prostredia  
Inštalácia prístroja, vrátane konfigurácie a funkčnej kontroly  
Podrobná IQ správa  
Kontrola výstražných funkcií
Overenie parametrov prístroja (napr. teplota, rýchlosť)
Podrobná OQ správa
Postaranie sa o zoznam/správu odchýlok
Podpísané schválenie zákazníkom a servisným technikom

Informácie: Naše ponuky služieb sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Ďalšie informácie vám poskytne miestny servisný zástupca.

*non-conform