Služby kvalifikácie zodpovedajúce GxP - Zhoda ľahko a bez prekážok!

Kvalifikačné služby

Inštalačná kvalifikácia (IQ)

Inštalačná kvalifikácia zaručuje, že prístroj je nainštalovaný v súlade so špecifikáciami spoločnosti Eppendorf v rámci preddefinovaných skúšobných protokolov.

Prevádzková kvalifikácia

Prevádzková kvalifikácia zaručuje, že prevádzka prístroja je v súlade so špecifikáciami spoločnosti Eppendorf v rámci preddefinovaných skúšobných protokolov.

Nové: Revidované správy v súlade s príslušnými normami a predpismi GxP

S našimi novo vytvorenými službami inštalačnej kvalifikácie a prevádzkovej kvalifikácie, ktoré sú v súlade s GxP, sme vylepšili naše služby IQ/OQ na vašu podporu, a to najmä pri práci v regulovanom prostredí. Naše revidované IQ/OQ správy dodržiavajú národné a medzinárodné normy, predpisy a smernice, ako sú:

  • EU-GMP
  • 21 CFR Part 211 (USA)
  • Smernice USP o správnej dokumentácii
  • Smernice a stanovy MHRA o integrite dát GxP
  • Séria technickej správy WHO, č. 966, príloha 5

Výhody pre vás

  • Spoľahlivosť kvality vašich výsledkov a bezpečnosti prístroja
  • Podpora súladu s komplexnými normami a predpismi GxP
  • Dokumentácia IQ/OQ v súlade s GxP vám poskytne pokoj mysle vďaka zníženému pracovnému zaťaženiu v rámci procesu kvalifikácie a regulačného auditu.

Služby inštalačnej kvalifikácie a prevádzkovej kvalifikácie centrifúg

Inštalačná kvalifikácia a prevádzková kvalifikácia
Informácie o objednávaní
IQ/OQ GxP OQ GxP
Mikrocentrifúga bez chladenia 0082 020 300 0082 020 305
Mikrocentrifúga s chladením 0082 020 301 0082 020 306
Viacúčelová nechladená centrifúga 0082 020 302 0082 020 307
Viacúčelová chladená centrifúga 0082 020 303 0082 020 308
Vákuový koncentrátor 0082 020 304 0082 020 309
Vrátane:    
Kontrola stavu dodávky a inštalačného prostredia  
Inštalácia prístroja, vrátane konfigurácie a funkčnej kontroly  
Podrobná IQ správa  
Kontrola výstražných funkcií
Overenie parametrov prístroja (napr. teplota, rýchlosť)
Podrobná OQ správa
Postaranie sa o zoznam/správu odchýlok
Podpísané schválenie zákazníkom a servisným technikom

Informácie: Naše ponuky služieb sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Ďalšie informácie vám poskytne miestny servisný zástupca.