Technická podpora

Technická podpora

Pre čo najproduktívnejšiu dlhodobú životnosť a najdlhšiu dobu bezporuchovosti vášho prístroja spoločnosti Eppendorf vám vieme poskytnúť kompletnú a dôkladnú technickú podporu od kontroly na mieste, až po inštaláciu, údržbu, certifikáciu a opravy.
Jediným telefonickým hovorom alebo požiadavkou na servis prostredníctvom našej webovej stránky získate prístup k sieti vysokokvalifikovaných servisných odborníkov. Náš kvalifikovaný servisný personál zabezpečí včasné a presné riešenie, odborné poradenstvo a starostlivosť po celom svete. Pre technickú podporu kontaktujte miestne servisné organizácie.

Rozšírená záruka
V prípade potreby opravy pokrýva opotrebovateľné diely, náklady na prácu a cestovné.

Rozšírená záruka plus
V prípade potreby opravy pokrýva opotrebovateľné i náhradné diely, náklady na prácu a cestovné. Súčasťou je aj úplná služba preventívnej údržby, prioritná podpora a ročná aktualizácia softvéru (ak je k dispozícii). 10 % zľava sa poskytuje v rámci tej istej zmluvy o službách na ďalšie služby (napr. IQ/OQ).

Služby rozšírenej záruky

Rozšírená záruka
Informácie o objednávaní
1-ročná rozšírená záruka* 1-ročná rozšírená záruka*
Eppendorf mikrocentrifúga bez chladenia 0082 020 340 0082 020 345
Eppendorf mikrocentrifúga s chladením 0082 020 341 0082 020 346
Eppendorf viacúčelové centrifúgy nechladené 0082 020 342 0082 020 347
Eppendorf viacúčelové centrifúgy chladené 0082 020 343 0082 020 348
Eppendorf vákuový koncentrátor 0082 020 344 0082 020 349
Mastercycler® pro, nexus, X50 0082 040 340 0082 040 345
epMotion® 5070 0082 030 100 0082 030 102
epMotion® 5073 0082 030 101 0082 030 103
epMotion® 5075 0082 030 069 0082 030 071
epMotion® 96 0082 030 070 0082 030 072
Eppendorf ULT mraznička 0082 070 340 0082 070 345
Eppendorf Inkubátor CO2 0082 060 340 0082 060 345
Eppendorf Inkubátorová trepačka S41i 0082 050 340 0082 050 345
Eppendorf trepačka - otvorená 0082 080 340 0082 080 345
Eppendorf trepačka - s ohrevom 0082 080 341 0082 080 346
Eppendorf trepačka– s ohrevom a chladením 0082 080 342 0082 080 347
Eppendorf trepačka - S44i 0082 080 344 0082 080 349
Eppendorf BioPhotometer® D30 0082 110 340 0082 110 345
Eppendorf BioSpectrometer® 0082 110 341 0082 110 346
Eppendorf ThermoMixer/MixMate®/ThermoStatTM  0082 100 340 0082 100 345
Eppendorf Elektroporátor 0082 010 340 0082 010 345
Eppendorf Mikrovstrekovač/-manipulátor 0082 010 341 0082 010 346

*Zakúpené jedenkrát v rámci štandardnej záručnej doby. Platí jeden rok po uplynutí štandardnej záručnej doby.
**Zakúpené v rámci štandardnej záručnej doby. Platí po uplynutí štandardnej záručnej doby.

Informácie: Naše ponuky služieb sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Ďalšie informácie vám poskytne miestny servisný zástupca.


Kontakt na servisnú podporu

Na nami dodané produkty vykonáva servis náš zmluvný partner MEDESA s.r.o. Technici sa pravidelne školia v centrále Eppendorf AG Hamburg a splňujú vysoké kvalifikačné predpoklady pre servis prístrojov značiek Eppendorf a New Brunswick.

Servis spoločnosti MEDESA s.r.o.

Po – Pi: Od 7.30 do 16.00 hod.

Telefón: +420 602 238 479

Kontaktní formulář

 

Podpora v oblasti Bioprocess

Všetky otázky týkajúce sa bioreaktorov, fermentorov a pridružených produktov, Vám v Európe zodpovie informačná centrála v Juelichu – Nemecko: Eppendorf Bioprocess Center. Nájdete tu tím špecialistov, ktorí sa na 100 % venujú iba otázkam Bioprocess.

Eppendorf AG Bioprocess Center
Rudolf-Schulten-Str. 5
52428 Juelich
Germany
Phone +49 2461 980 440
bioprocess-support@eppendorf.de