text.skipToContent text.skipToNavigation
Nie znaleziono wyników
Sugestie wyszukiwania

eLabInventory software

Informacje o produkcie

Zadbaj o organizację pracy - zarządzaj swoimi próbkami za pomocą eLabInventory
Oprogramowanie eLabInventory umożliwia skuteczne śledzenie każdego rodzaju próbki w laboratorium. Zarówno dla linii komórkowych, wycinków tkanki, szczepów bakteryjnych, DNA, RNA, białek lub dowolnego biobanku można definiować szablony służące do śledzenia wszelkich informacji na temat obiektów przechowywanych w laboratorium.

Dalsze materiały do pobrania znajdują sięna dole strony

Produkty (10)


 • przemysł, roczna licencja 3-stanowiskowa
 • licensor and contractor: Bio-ITech B.V., Kieler Bocht 9, 9723JA, Groningen, NL (Eppendorf subsidiary)
Więcej informacji o produkcie ...
Ilość
Nr katalogowy BIT0140503
Cena netto
6 978,00 zł
Cena brutto
8 582,94 zł
Zapytaj

 • przemysł, roczna licencja 5-stanowiskowa
 • licensor and contractor: Bio-ITech B.V., Kieler Bocht 9, 9723JA, Groningen, NL (Eppendorf subsidiary)
Więcej informacji o produkcie ...
Ilość
Nr katalogowy BIT0140103
Cena netto
11 110,00 zł
Cena brutto
13 665,30 zł
Zapytaj

 • przemysł, roczna licencja 10-stanowiskowa
 • licensor and contractor: Bio-ITech B.V., Kieler Bocht 9, 9723JA, Groningen, NL (Eppendorf subsidiary)
Więcej informacji o produkcie ...
Ilość
Nr katalogowy BIT0140203
Cena netto
20 890,00 zł
Cena brutto
25 694,70 zł
Zapytaj

 • przemysł, roczna licencja 25-stanowiskowa
 • licensor and contractor: Bio-ITech B.V., Kieler Bocht 9, 9723JA, Groningen, NL (Eppendorf subsidiary)
Więcej informacji o produkcie ...
Ilość
Nr katalogowy BIT0140303
Cena netto
45 590,00 zł
Cena brutto
56 075,70 zł
Zapytaj

 • przemysł, roczna licencja 50-stanowiskowa
 • licensor and contractor: Bio-ITech B.V., Kieler Bocht 9, 9723JA, Groningen, NL (Eppendorf subsidiary)
Więcej informacji o produkcie ...
Ilość
Nr katalogowy BIT0140403
Cena netto
86 190,00 zł
Cena brutto
106 013,70 zł
Zapytaj

 • nauka, roczna licencja 3-stanowiskowa
 • licensor and contractor: Bio-ITech B.V., Kieler Bocht 9, 9723JA, Groningen, NL (Eppendorf subsidiary)
Więcej informacji o produkcie ...
Ilość
Nr katalogowy BIT0140501
Cena netto
2 881,00 zł
Cena brutto
3 543,63 zł
Zapytaj

 • nauka, roczna licencja 5-stanowiskowa
 • licensor and contractor: Bio-ITech B.V., Kieler Bocht 9, 9723JA, Groningen, NL (Eppendorf subsidiary)
Więcej informacji o produkcie ...
Ilość
Nr katalogowy BIT0140101
Cena netto
3 802,00 zł
Cena brutto
4 676,46 zł
Zapytaj

 • nauka, roczna licencja 10-stanowiskowa
 • licensor and contractor: Bio-ITech B.V., Kieler Bocht 9, 9723JA, Groningen, NL (Eppendorf subsidiary)
Więcej informacji o produkcie ...
Ilość
Nr katalogowy BIT0140201
Cena netto
6 943,00 zł
Cena brutto
8 539,89 zł
Zapytaj

 • nauka, roczna licencja 25-stanowiskowa
 • licensor and contractor: Bio-ITech B.V., Kieler Bocht 9, 9723JA, Groningen, NL (Eppendorf subsidiary)
Więcej informacji o produkcie ...
Ilość
Nr katalogowy BIT0140301
Cena netto
16 520,00 zł
Cena brutto
20 319,60 zł
Zapytaj

 • nauka, roczna licencja 50-stanowiskowa
 • licensor and contractor: Bio-ITech B.V., Kieler Bocht 9, 9723JA, Groningen, NL (Eppendorf subsidiary)
Więcej informacji o produkcie ...
Ilość
Nr katalogowy BIT0140401
Cena netto
33 050,00 zł
Cena brutto
40 651,50 zł
Zapytaj

Informacje o produkcie

Cechy

Nadzoru swoje próbki z użyciem eLabInventory
eLabInventory to oprogramowanie do zarządzania próbkami firmy Bio-ITech, jednostki zależnej Eppendorf. To narzędzie umożliwia zarządzanie dowolnymi obiektami w magazynie laboratorium, w tym wycinkami, materiałami, próbkami i substancjami chemicznymi. Próbki można przechowywać w samodzielnie konfigurowanych jednostkach magazynowych, takich jak zamrażarki i lodówki. Oprogramowanie eLabInventory jest bardzo elastyczne i można je w pełni konfigurować pod kątem własnego laboratorium.
eLabInventory wchodzi w skład systemu bazy danych eLabNext. Stanowi centralne i zgodne z GLP rozwiązanie do automatycznego generowania ścieżki audytu dla przedmiotów przechowywanych w zamrażarce. eLabInventory umożliwia skuteczne śledzenie przedmiotów w laboratorium przechowywanych w dowolnej lokalizacji fizycznej, takiej jak zamrażarki -80 °C lub -20 °C, lodówki, komory laminarne itp.

Bezpieczeństwo i zgodność z wymogami
eLabInventory automatycznie rejestruje pełną ścieżkę audytu dla każdej próbki w laboratorium. Zmiany dotyczące próbek są chronologicznie rejestrowane w dzienniku zdarzeń zgodnie z (21 CFR part 11. Przedmioty usuwane z inwentarza laboratorium są automatycznie archiwizowane, co umożliwia ich przywrócenie w przyszłości.

Intuicyjna i wygodna obsługa
Stwórz wirtualne odwzorowanie całego laboratorium i skonfiguruj lokalizacje zgodnie z wymaganą specyfikacją. Łatwe przeglądanie miejsc przechowywania w celu magazynowania i lokalizowania próbek w laboratorium. Zarządzaj centralnie całym inwentarzem laboratorium w eLabInventory.

Utrzymuj aktualne stany magazynowe
Możesz scentralizować zamówienia, śledzić stan zapasów i otrzymywać powiadomienia o wyczerpywaniu się substancji chemicznych, próbek i materiałów zużywalnych. Możesz zamawiać produkty wydajniej i bezpieczniej.

Podsumowanie
Intuicyjność – Pełna wirtualizacja zamrażarki, łącznie ze wszystkimi statywami, szufladami i pudełkami, ułatwia rejestrację próbek
Elastyczne szablony rodzajów próbek – Dostosowywalne szablony rodzajów próbek umożliwiają powiązanie dowolnych informacji z przechowywaną próbką (w tym również załączanie plików)
Oznaczanie kodem kreskowym 2D – Generowanie kodów kreskowych 2D, które można drukować w celu oznaczania probówek i łatwej identyfikacji przez skanowanie
Ścieżka audytu – Wszystkie zmiany informacji dotyczących każdej z próbek są przechowywane chronologicznie w dzienniku zmian
Bezpieczne logowanie – System logowania użytkowników umożliwia ograniczanie dostępu i może być opcjonalnie zabezpieczony weryfikacją 2-stopniową
Role i uprawnienia użytkowników – Działania użytkowników w systemie są ograniczone według przydzielonych im ról i uprawnień
Dostępność – Możliwość instalacji w chmurze, do której można uzyskać dostęp z dowolnego miejsca z pomocą urządzenia z dostępem do sieci
Współpraca – Scentralizowany laboratoryjny system magazynowy to świetny sposób na współdzielenie informacji o przechowywanych próbkach zarówno w małych laboratoriach jak i dużych organizacjach

Bezpieczeństwo danych
Bezpieczeństwo danych to ważny problem dla organizacji planujących wdrożyć system do zarządzania magazynem i śledzenia próbek dostępny online. Choć zalety rozwiązań dostępnych w chmurze są powszechnie znane, korzystanie z aplikacji w chmurze może czasem stać w sprzeczności ze ścisłą polityką bezpieczeństwa firmy. Bio-ITech BV, producent systemu do zarządzania magazynem i śledzenia próbek eLabInventory, rozumie te problemy i dlatego bezpieczeństwo zawsze stawia na pierwszym miejscu.
Bio-ITech, wchodzący w skład Eppendorf Group, funkcjonuje zgodnie ze ścisłymi wymogami normy ISO/IEC 27001:2013, aby zapewnić podejmowanie wszystkich środków niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych.
Certyfikat ISO/IEC 27001:2013 posiadany przez Bio-ITech umożliwia organizacjom korzystanie z rozwiązania eLabInventory Cloud w zgodzie ze ścisłym politykami przedsiębiorstwa. Jeśli mimo to polityka Twojej firmy wyklucza korzystanie z usług w chmurze, oprogramowanie eLabInventory można również zainstalować w wersji eLabInventory Private Cloud i eLabInventory On-Premise. 

Masz problemy z odczytem niektórych oznaczeń na naczyniach?


“Przechowywane próbki muszą być oznaczone” – każdy pracownik laboratorium się z tym zgodzi. W praktyce zawsze znajdzie się w zamrażarce kilka (a nawet więcej) naczyń, które w ogóle nie są oznaczone lub ich oznaczenie jest kompletnie nieczytelne. W wielu laboratoriach funkcjonuje jeszcze druga zasada: Naczynia znalezione bez oznaczenia są natychmiast wyrzucane.

Zalecane jest stosowanie odpowiednich oznaczeń, które każdy może łatwo i niezawodnie odczytać. Drukowane etykiety na naczyniach mogą zawierać zwykły tekst, kod kreskowy lub jedno i drugie. Innymi słowy – przemyślany sposób oznaczania Twoich cennych próbek jest kluczowy dla niezawodnej identyfikacji, a co za tym idzie, dla bezpieczeństwa wyników. Zarządzaj próbkami oznaczonymi kodem kreskowym za pomocą oprogramowania do zarządzania próbkami eLabInventory.

Potrzebujesz niezawodnego sposobu identyfikacji próbek?


eLabInventory software obsługuje naczynia oznaczone kodem kreskowym. Niezawodna identyfikacja próbek jest możliwa dzięki kodom QR-codes lub data matrix codes. Kody można odczytywać za pomocą standardowych skanerów ręcznych. Dane próbek można następnie wysłać do bazy danych. Eliminuje to ryzyko błędnego odczytu oznaczenia.

Potrzebujesz sposobu na szybką identyfikację próbek podczas pracy?


Podczas pracy może być konieczne dokumentowanie wszystkich działań wykonywanych na próbkach. Może to dotyczyć etapów pipetowania, inkubacji, mieszania z użyciem miksera lub przygotowywania próbek do przechowywania. Podczas tego procesu oznaczenie naczyń zawierających próbki kodami QR lub data matrix zapewnia niezawodną identyfikację próbek. Kody można odczytywać za pomocą standardowych skanerów ręcznych.

Identyfikacja próbki w zamrażarce czy na stole?


Dzięki eLabInventory App naczynia oznaczone kodem kreskowym można odczytywać za pomocą urządzenia mobilnego. Łatwa identyfikacja próbki bez użycia specjalnego sprzętu.

Chcesz bezpiecznie przechowywać posortowane próbki?


Zamrażarkowe pudełka do przechowywania pomagają przechowywać tysiące probówek w uporządkowany sposób. Aby wydajnie wykorzystać miejsce w ULT freezer, należy przechowywać pudełka na metalowych statywach zamrażarkowych.
Kody kreskowe na probówkach umożliwiają jednoznaczną identyfikację wszystkich cennych próbek. Informacje zawarte w kodzie kreskowym można przesłać do eLabInventory software.