Připravit, ke startu, pipetovat!

Připravit, ke startu, pipetovat!

1981-1996: Epidemie chřipky transformuje vědecký svět ze zkumavek na mikrodestičky a svůj debut zažívá multikanálová pipeta a éra zvýšené účinnosti.

V průběhu 80. a 90. let zaznamenává vědecký výzkum nestále rostoucí tempo a klade přitom vědce celou řadu nových požadavků. Při zachování tempa zůstává firma Eppendorf lídrem v inovacích a v roce 1981 prodala svou miliontou pipetu.Toto časové období však charakterizuje snížení objemů analýz a zvýšení kapacity zpracování vzorků, což vyžaduje opět další vývoj v oblasti manipulace s kapalinami.

Miliontá pipeta Eppendorf: speciální edice Varipette® 4700.

Společnost Eppendorf však jako vždy rychle reaguje a rozšiřuje své portfolio o podporu rychlého a přesného dávkování analytických reakčních činidel a sloučenin při zachování komfortu uživatelů při vyšším pracovním zatížení. V roce 1994 byl na trh uveden velmi úspěšný produkt Eppendorf Reference® 4910, definující již tak vysoké standardy Eppendorf.Jednalo se nejen o první plně autoklávovatelnou pipetu na světě, ale její jedinečný design a technické řešení bylo spojením bezkonkurenční přesnosti a preciznosti s nízkou mírou poruch a vysokou životností. Co se ale stane, když se technologie vyvíjí a jednokanálové pipety nejsou tím nejlepším nástrojem pro práci?

První plně autoklávovatelná pipeta: Eppendorf Reference® 4910 v různých variantách objemů.


Inspirace chřipkou

Na počátku 50. let vedla chřipková epidemie v Maďarsku k nedostatku zkumavek, což vedlo k tomu, že vědci nebyli schopni provádět základní titrace virů a séra. Jako reakci na to maďarský lékař a vynálezce Dr.Gyula Takátsy, ručně obrobil 6 řad s 12 „jamkami“ z plexiskla a vytvořil tak první mikrotitrační destičku, čímž usnadnil pokračování diagnostických testů1. Přestože maďarské úřady chtěly jeho design patentovat, nedokázaly rozpoznat význam tohoto objevu, a proto Takátsyho patent zamítly. Na druhé straně zeměkoule v Americe však vynálezce John Liner vymyslel podobnou destičku s 96 jamkami a pokračoval ve vytvoření s mnohem větším úspěchem2.
Je zajímavé, že Takátsyho metoda získala mezinárodní popularitu, když se o ní v zahraničí v roce 1956 dozvěděly firmy v zahraničí prostřednictvím maďarských uprchlíků3. Zatímco v USA byly v 50. letech uvedeny na trh první tvarované 96jamkové mikrodestičky, začala výroba v Evropě až v roce 1966.V 90. letech byla k dispozici řada různých variant mikrodestiček, které se lišily počtem, tvarem, velikostí, profilem, materiálem a technologií filtrace2. Právě v tomto okamžiku se problémovým místem zpracování vzorků stala schopnost rychle dávkovat reakční činidla a sloučeniny pro analýzy pomocí jednokanálových pipet.

Evoluce Eppendorf

Uvedením na trh v roce 1993 nabídka společnost Eppendorf výzkumným pracovníkům řešení – vícekanálovou pipetu Titerman 4908. Svou schopností synchronního dávkování až 12 reakčních činidel současně se vícekanálová pipeta Eppendorf Titerman stala přirozeným protějškem mikrodestičky. Snížením počtu 96 kroků pipetování na pouhých 8 má vícekanálová pipeta působivý dopad na úsporu času a produktivitu laboratorních prací, to vše při zachování obvyklé přesnosti.

Vícekanálová pipeta Titerman s vysokou kapacitou zpracování vzorků.Při jediném manévru ji lze přeměnit z 8kanálové na 12kanálovou pipetu.

Růst oborů, jako je objevování léků a vývoj technik pro použití v sérologických testech, imunologických testech, vysokokapacitním screeningu a PCR, rozšiřuje v posledních desetiletích nadále použití mikrodestiček. Současně reagovala společnost Eppendorf důsledně na nejnovější potřeby a požadavky laboratorního personálu. Mikrodestičky s 384 jamkami se v moderních laboratořích již běžně používají, a to vyžaduje větší vícekanálové pipety pro zefektivnění výkonu. 16 a 24kanálové pipety Eppendorf umožňují uživatelům pracovat s kompletními sloupci či řádky destiček v jednom pracovním kroku.

Zatímco vícekanálové pipety poskytly řešení pro efektivní zacházení s kapalinami při práci s mikrodestičkami, potřeba přemísťovat vzorky mezi různými formáty zkumavek s nerovnoměrnými konfiguracemi vzdáleností (např. mezi zkumavkami a destičkami) zůstávala výzvou. Ačkoli lze k tomuto účelu použít jednokanálové pipety, je v praxi tento postup neefektivní, zdlouhavý a navíc náchylný k chybám. Už jste někdy používali k naplnění 384jamkové destičky jednokanálovou pipetu?Uvedení řady pipet Move It®  na trh v roce 2020 se konkrétně zaměřuje na tento problém a umožňuje uživateli snadno a rychle nastavit vzdálenosti špiček, a tím významně zrychlit a zjednodušit pracovní postupy, u nichž jsou vyžadovány časté změny formátu.

Inteligentní design je vědecký

Ačkoli se pipety začaly používat původně jako poměrně jednoduché nástroje, přichází s rozvojem vědeckých metod potřeba diverzifikace a dalšího vývoje. Bez ohledu na to, kam nás vědecká evoluce zavede, ukázala společnost Eppendorf, že se bude s postupem času měnit a poskytovat jednoduchá, ale spolehlivá řešení složitých problémů spojených s manipulací s kapalinami. Jak kdysi řekl Albert Einstein: „Měřítkem inteligence je schopnost měnit se“.

 

Více informací najdete zde

 

References
1. The History Of The Microplate | Microtitrator | Dr. Gyula Takatsy. www.wellplate.com/the-history-of-the-microplate/.
2. History of Microplates – The Plastics Historical Society. plastiquarian.com.
3. E. Farkas. This weeks citation classic 10 garfield.library.upenn.edu/classics1992/A1992JC14700001.pdf (1992).


You may also be interested in:

Pipety se již nenasávají

Myslete na své palce: ergonomie pipet

Budoucnost pipet je nyní