Promyšlené nástroje pro farmaceutické a biotechnické laboratoře

Výzvy pro dnešní farmaceutické laboratoře

Vývoj léčebných a ošetřovacích metod pro budoucí početnou a stárnoucí populaci vyžaduje tvrdou práci a nové myšlení — od cíleného screeningu až po vývoj léčiv a regulační schvalovací postupy. Úspěšná cesta od myšlenek k vyspělým řešením vyžaduje odhodlání, zaujetí a vynikající nástroje. Laboratorní nástroje značky Eppendorf patří již sedm desetiletí ke špičce ve svém oboru.

Cílená identifikace léčiv

Ať už pocházejí z profilování globálního proteinu, profilování protein-proteinových interakcí nebo jiného zdroje, je u nových léků pečlivě cílený výběr prvním krokem k zamezení jejich vedlejších účinků, zvýšení účinnosti a objasnění mechanismu působení. Tvorba chemických analogů, optimalizace vazebných afinit nových léků na často mikromolekulární až třeba nanomolární úrovni, výběr klastrových sloučenin — všechna tato opatření jsou nutná k zajištění dalšího stupně vývoje nových léčiv.

Pracovní postupy

Zvláštní nabídky