Clear Evidence
Clear Evidence

Premium Solutions for Forensic Science Applications

 

Způsob přípravy forenzních vzorků

Problematické vzorky

Při přípravě vzorků pro forenzní účely je často třeba vypořádat se i s těmi nejproblematičtějšími vzorky. Tyto vzorky jsou zpravidla omezené co do jakosti i množství, mohou být vystaveny vlivu okolního prostředí a vyžadovat vyčištění od problematických látek obsahujících inhibitory PCR. Získávání přesných výsledků z problematických vzorků je jedním z náročných úkolů spojených s přípravou forenzních vzorků. Vědci v oboru soudnictví mimoto často čelí přísným regulačním předpisům, zvýšeným požadavkům na výkonnost a omezenosti zdrojů.

Správný spotřební materiál může pomoci

I nejnepatrnější stopy kontaminantů DNA mohou vést ke zkresleným výsledkům. Zabránění kontaminaci během přípravy forenzních vzorků je stejně důležité jako použití nekontaminovaných reakčních činidel a spotřebního materiálu, například zkumavek či pipetovacích špiček. Průběžná kontrola jakosti včetně ověřování materiálů používaných při pracovních postupech významně přispívá ke spolehlivosti výsledků. 

Pracovní postupy

Zvláštní nabídky