Koncept Eppendorf PhysioCare® – pipety

Jako vynálezce systému mikrolitrů má naše společnost Eppendorf více jak padesát let zkušeností v oblasti přesného a automatického pipetování/dávkování a přenosu malých objemů kapalin.Standardy definované zajištěním kvality Eppendorf (například směrnice týkající se přesnosti a preciznosti) dalece převyšují standardy požadované pro dosažení těchto výsledků a zajišťují reprodukovatelnost, na kterou se zákazníci mohou spolehnout.


Nezbytný nástroj každé laboratoře

Pipety různých objemů, jakož i manuální a elektronické typy jsou nejpoužívanějšími nástroji každodenní práce v laboratoři.Z tohoto důvodu byste měli věnovat pozornost ergonomické konstrukci pipet, jakož i jejich ergonomickému užívání.


Barevný kód pipet

Standardizovaný barevný kód pipet umožňuje snadnou identifikaci požadované pipety a jejího objemu.Vhodné přihrádky na špičky mají stejný barevný kód.


Barevný kód přihrádek na špičky

Standardizovaný barevný kód přihrádek na špičky umožňuje snadnou identifikaci požadovaného objemu špičky.Vhodná pipeta má stejný barevný kód.


Odpružený kónus špičky

Vestavěné odpružení v kónusu špičky snižuje namáhání uživatele.


Držadlo

Držadlo pipety by mělo sedět v ruce každého uživatele.Ergonomická konstrukce této části pipety je základním předpokladem pohodové práce.


Hmotnost pipety

Pipety se většinou používají několik hodin denně, a aby nedocházelo k zatěžování prstů a svalů paže, je základním předpokladem jejich nízká hmotnost.


Potřebné ovládací síly

Velice nízké ovládací síly, nutné k řízení ovládacích tlačítek, odlehčují prstům uživatele.


Indikátor objemu

Čtyřmístný indikátor objemu se zvětšující lupou pro snadnější identifikaci objemu


Značka provedení nastavení / kalibrace

Jasná identifikace kalibrace/ nastavení pipety pro dosažení spolehlivých výsledků.