Informace o rezervaci

Registrace:
Obdržíte od nás písemné potvrzení Vaší registrace a platný daňový doklad se všemi zákonnými náležitostmi. Po přijetí potvrzení registrace je Vaše účast závazná. Počet účastníků je omezený. Doporučujeme včasnou registraci.
Školicí materiál, oběd a občerstvení jsou zahrnuté v ceně kurzu. Náklady na cestu a ubytování si hradí účastník sám.

Certifikát:
Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastník certifikát o účasti.
Pokud je seminář zrušený společností Eppendorf AG, bude Vám poplatek za kurz vrácen. Ostatní nároky jsou vyloučené.

Zrušení:
Bezplatné zrušení registrace je možno písemně v období více jak 6 týdnů před začátkem kurzu. Pokud je registrace zrušena do 6 týdnů před začátku kurzu, je splatný storno poplatek ve výši 35 %. Pokud je registrace zrušena do 2 týdnů od začátku kurzu, je storno poplatek hrazen v plné výši. Výměna za jiného účastníka je možná.

Spolu s potvrzením registrace obdržíte další informace, včetně doporučeného místa pro obytování.
Informace o termínech a místech školení najdete v registračním formuláři.

Registrací souhlasíte s těmito podmínkami.
Vyhrazujeme si právo o zrušení školení podle počtu účastníků.