Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy (BL) nebo i Material Safety Data Sheet (MSDS) je soubor informací (bezpečnostních, ekologických, toxikologických, právních...) pro nakládání s nebezpečnými látkami / směsmi. Úmyslem Eppendorf bezpečnostních listů je poskytnout uživatelům postupy, jak manipulovat či pracovat s látkami bezpečným způsobem. Dále obsahují důležité informace, jako jsou fyzikální údaje, toxicita, účinky na zdraví, první pomoc, reaktivita, skladování, likvidace, ochranné pomůcky a manipulační postupy.

Bezpečnostní listy (BL / MSDS) jsou dostupné ve formátu Adobe Acrobat (PDF).

Vyberte si jazykovou verzi požadovaného bezpečnostního listu. Vyhledávat můžete podle názvu produktu nebo objednacího čísla.

nebo