Certifikáty

 

 

Počet norem, směrnic a předpisů týkajících se biologických, diagnostických a průmyslových laboratoří se neustále zvyšuje. V návaznosti na to jsme schopni vystavit doklad o splnění těchto požadavků.

Prohlášení o shodě (CE) najdete na konkrétních stránkách jednotlivých produktů

Všechny certifikáty, které je možné stáhnout na této stránce, jsou rozděleny do čtyř kategorií:

Ke stažení certifikátu pro konkrétní sériové číslo pipety nebo dávkovače je nutno se přihlásit k účtu myEppendorf.