Stupně čistoty

Eppendorf stupně čistoty pro špičky, zkumavky a destičky

Kvalita čistoty: Eppendorf spotřební materál

*The suffix "-free" in connection with the purity classes mean that the test showed conformity within the detection limits (see lot-specific certificate). Learn more

Eppendorf spotřební materiál nejvyšší kvality a čistoty

  • Vyrobeno z vysoce čistého materiálu
  • Plně automatická výroba v čistých podmínkách
  • Pravidelně prováděné kontroly kvality a funkční testy
  • Vysoká kvalita je zajišťena nepřetržitě v průběhu celého výrobního procesu od prvotního materiálu po konečný výrobek
  • S nejpřísnějšími kontrolními kritérii, které jsou sledovány interně i externě, garantujeme trvale vysokou kvalitu našich produktů – lot od lotu.   

 

Náš spotřební materiál je dostupný v různých stupních čistoty. Základním stupněm čistoty je Eppendorf Quality. Dodáváme i pokročilejší stupně čistoty: Sterile, Protein-free, PCR clean a Biopur. Navíc k interním kontrolním procesům necháváme testovat v externích laboratořích každý lot spotřebního materiálu vyšších stupňů čistoty (sterilní, protein-free, PCR clean a Biopur). Díky tomu můžeme trvale zajistit vysoké nároky našich zákazníků, pokud jde o čistotu. Příslušný certifikát ke specifickému lotu je možno stáhnout na webových stránkách zde.

Minimální trvanlivost spotřebního materiálu Eppendorf

Stupeň čistoty

Minimální trvanlivost

Eppendorf Quality 8 let
Sterile

 

 

                             5 let

PCR clean
Biopur
Forensic DNA Grade
Purity Grades PCR clean+ sterile
PCR-clean+ Protein-free

 

Trvanlivost může být zaručena pouze u zatavených a náležitě skladovaných artiklů.Podmínky skladování jsou uvedeny také v návodu k použití.

Přesné datum exspirace je uvedeno na etiketě produktu v následujícím formátu: RRRR-MM-DD, přičemž přesný den data exspirace je vždy 28. den v měsíci.Tento formát odpovídá doporučením FDA pro systém UDI (Unique Device Identification).

Trvanlivost našich spotřebních materiálů epQuality™ v délce 8 let souvisí s technickými vlastnostmi materiálů našich výrobků.Omezená trvanlivost 5 let pro vyšší stupně čistoty (např. Sterility) se týká čistoty produktů, protože ta může být ovlivněna více podmínkami při balení a skladování, než vlastnostmi materiálu.


Jaké stupně čistoty jsou správné pro mé aplikace? Zde najdete přehled.