Stupně čistoty

Eppendorf stupně čistoty pro špičky, zkumavky a destičky

Kvalita čistoty: Eppendorf spotřební materál

Eppendorf spotřební materiál nejvyšší kvality a čistoty

  • Vyrobeno z vysoce čistého materiálu
  • Plně automatická výroba v čistých podmínkách
  • Pravidelně prováděné kontroly kvality a funkční testy
  • Vysoká kvalita je zajišťena nepřetržitě v průběhu celého výrobního procesu od prvotního materiálu po konečný výrobek
  • S nejpřísnějšími kontrolními kritérii, které jsou sledovány interně i externě, garantujeme trvale vysokou kvalitu našich produktů – lot od lotu.   

 

Náš spotřební materiál je dostupný v různých stupních čistoty. Základním stupněm čistoty je Eppendorf Quality. Dodáváme i pokročilejší stupně čistoty: Sterile, Protein-free, PCR clean a Biopur. Navíc k interním kontrolním procesům necháváme testovat v externích laboratořích každý lot spotřebního materiálu vyšších stupňů čistoty (sterilní, protein-free, PCR clean a Biopur). Díky tomu můžeme trvale zajistit vysoké nároky našich zákazníků, pokud jde o čistotu. Příslušný certifikát ke specifickému lotu je možno stáhnout na webových stránkách zde.

Jaké stupně čistoty jsou správné pro mé aplikace? Zde najdete přehled.