Sterile

Spotřební materiály Eppendorf se stupněm čistoty Sterile jsou sterilizovány ozařováním nebo plynováním etylenoxidem v souladu s normou ISO 11137 či ISO 11135 na úrovni zajištění sterility (SAL) 10-6. Pro každou šarži sterilních výrobků je k dispozici osvědčení konkrétní šarže. Zkušební postupy pro zkoušení sterility splňují požadavky Ph. Eur. 2.6.12 (evropský lékopis) a USP (lékopis USA).

Sterilita popisuje aseptický stav ve smyslu nepřítomnosti živých organismů. Během sterilizace jsou účinně odstraněny přenosné látky, jako např. plísně, bakterie nebo viry, které mohou ovlivňovat např. buněčnou kulturu, potraviny, ale i standardní reakce v molekulární biologii.

Navíc je každá šarže testována na nepřítomnost endotoxinů v souladu s Ph. Eur. 2.6.14 a prokazuje se tedy nepřítomnost pyrogenů.

Nepřítomnost endotoxinů je nutným předpokladem pro aplikace reprodukovatelných a spolehlivých buněčných kultur a pro mnoho aplikací ve farmakologii a lékařském výzkumu.

Kromě toho splňují sterilní výrobky Eppendorf normy kvality definované našimi standardními spotřebními materiály. Požadavky týkající se smáčivosti, těsnosti vůči kapalinám, odolnosti vůči chemikáliím atd. jsou zcela splněny.

Pouze ty spotřební materiály, které úspěšně podstoupily veškerými nezbytnými testy, jsou označeny jako „Sterile“ (sterilní), což je pečeť kvality, která zákazníkům zaručuje vhodnost jejich spotřebních materiálů Eppendorf pro přímé použití v experimentech a analýzách bez nutnosti další úpravy. Každou šarži samozřejmě certifikuje externí akreditovaná laboratoř.

Osvědčení pro konkrétní šarže jsou k dispozici na vyžádání nebo na našich internetových stránkách.

Spotřební materiály Sterile se doporučují pro: buněčné kultury, aplikace v mikrobiologii, molekulární biologii atd.


K našemu výrobku.


Výrobky dostupné v třídě Sterile jsou např.