Naše servisní smlouvy – vaše výhody

S naším balíčkem servisních služeb a smluv o prodloužené záruce vám ulehčíme od starostí tím, že zjednodušíme váš proces objednávání a sestavování rozpočtu na různé služby po celou dobu životnosti vašich přístrojů.

Vaše náklady se sníží a stanou se předvídatelnými, čímž se zajistí nepřetržitá produktivita a dlouhá životnost.Kromě toho naše smlouvy zahrnují náklady na opravy – plně nebo částečně – a slevy na další služby.

Využijte zaručeného prémiového výkonu pro váš klid mysli!

Prodloužená záruka

V případě nutné opravy jsou zahrnuty opotřebované díly, náklady na práci a cestovní náklady.

Prodloužená záruka plus

V případě nutné opravy jsou zahrnuty opotřebované a náhradní díly, náklady na práci a cestovní náklady. Kromě toho je zahrnuta úplná služba preventivní údržby, prioritní podpora a roční aktualizace softwaru (pokud je k dispozici). V rámci stejné Smlouvy o poskytování služeb se poskytuje sleva 10 % na doplňkové služby (např. IQ / OQ).

Smlouvyo poskytování služebEppendorf

Smlouva o poskytováníslužeb

AdvancedCare

Prozajištěnís-
polehlivostia
provozuscho-
pnostipřístroje

PremiumCare

Prozajištěníspoleh-
livostipřístroje,
provozuschopnosti
a finanční
Plnápreventivníúdržba 

1/rok

1/rok

Aktualizacesoftwaru (běhemročníúdržby,
pokud je torelevantní)
Prioritní podpora*1 
Náhradnídíly,práce,
cestovní nákladypřiopravách

20%sleva

zahrnuto

Sleva na doplňkové služby
(např. IQ/OQ)
10% 10%

Smlouvyo rozšířenézáruce

Smlouva o poskytováníslužeb

Rozšířenázáruka

Zakoupeno
v rámci
standardnízáruční doby.
platné po dobu jednoho
rokupouplynutíst-
andardní-
záručnílhůty.

Rozšířená
záruka plus

Zakoupeno
v rámci
standardníz-
áručnídoby.
Platípouplynutíst-
andardnízáruční
lhůty.

Plnápreventivníúdržba -

1/rok

Aktualizacesoftwaru (běhemročníúdržby,
pokud je torelevantní)
-

Prioritní podpora*1

-
Náhradnídíly,práce,cestovní
nákladyzahrnutévopravách
Sleva na doplňkové služby
(např. IQ/OQ)
- 10%

*1V závislostina místníchpodnikatelských podmínkácha nazákladěpraxe „osvědčených postupů“.Dalšíinformace získáteod vašímístní servisní¨organizace.

Extended Warranty Services

Prodloužená záruka
Informace pro objednání
1 rok prodloužené záruky* 1 rok prodloužené záruky plus**
Eppendorf centrifuga bez chlazení 0082 020 340 0082 020 345
Eppendorf centrifuga s chlazením 0082 020 341 0082 020 346
Eppendorf multifunkční centrifuga bez chlazení 0082 020 342 0082 020 347
Eppendorf multifunkční centrifuga bez chlazení 0082 020 343 0082 020 348
Eppendorf vakuový koncentrátor 0082 020 344 0082 020 349
Mastercycler® pro, nexus, X50 0082 040 340 0082 040 345
epMotion® 5070 0082 030 100 0082 030 102
epMotion® 5073 0082 030 101 0082 030 103
epMotion® 5075 0082 030 069 0082 030 071
epMotion® 96 0082 030 070 0082 030 072
Eppendorf mrazicí box ULT 0082 070 340 0082 070 345
Eppendorf CO2 inkubátor 0082 060 340 0082 060 345
Eppendorf inkubovaná třepačka S41i 0082 050 340 0082 050 345
Eppendorf třepačka – bez víka 0082 080 340 0082 080 345
Eppendorf třepačka – se zahříváním 0082 080 341 0082 080 346
Eppendorf třepačka – se zahříváním a chlazením 0082 080 342 0082 080 347
Eppendorf třepačka – S44i 0082 080 344 0082 080 349
Eppendorf BioPhotometer® D30 0082 110 340 0082 110 345
Eppendorf BioSpectrometer® 0082 110 341 0082 110 346
Eppendorf ThermoMixer/MixMate®/ThermoStatTM  0082 100 340 0082 100 345
Eppendorf elektroporátor 0082 010 340 0082 010 345
Eppendorf Mikroinjektor/mikromanipulátor 0082 010 341 0082 010 346

*Zakoupeno jednou v rámci standardní záruční doby. Platí jeden rok po uplynutí standardní záruční doby.
**Zakoupeno v rámci standardní záruční doby. Platí po uplynutí standardní záruční doby.

Info: Naše nabídky služeb se mohou v jednotlivých zemích lišit. Více informací vám poskytne místní servisní zástupce.