Service Plans

Údržba a certifikace

Preventivní údržba je plán plánovaných servisních opatření, které mají zamezit neočekávaným odstávkám a poruchám, a to díky pravidelné údržbě a včasnému odhalení problémů. Společnost Eppendorf nabízí servisní služby, které udrží váš přístroj v bezvadném provozním stavu.

Naše celosvětové kvalifikační a certifikační služby podporují dodržování právních předpisů a norem. Standardizovaná práce zajišťuje jednoduchou validaci vašeho systému od implementace až po stažení z provozu.

Díky pravidelné údržbě, kalibraci, kvalifikaci a certifikaci, kterou provádějí naši servisní technici, kteří jsou vyškoleni a certifikováni přímo u výrobce, budou vaše přístroje trvale dosahovat opakovatelných výsledků.

Novinka: S nově zavedeným celosvětově dostupným programem Smluv o poskytování servisních služeb vám nyní můžeme nabídnout nejlepší řešení pro vaše individuální servisní procesy a potřeby provozuschopnosti vašich přístrojů.

Další informace naleznete v servisním programu příslušného přístroje.

Service Plans