Udržujte Váš přístroj v pohybu

Servis a údržba epMotion®

Preventivní údržba

epMotion Performance Plans nabízejí široký výběr služeb v rámci preventivní údržby, za účelem zajištění stálého vysokého výkonu nástrojů a bezpečnosti provozu.

  • “Základní kontrola” obsahuje kontrolu základních funkcí výrobku.
  • “Pokročilá údržba” zahrnuje služby preventivní údržby, aby byly nástroje v souladu s předpisy výrobce.

Certifikační služby

Certifikační služby Installation Qualification (IQ) a Operational Qualification (OQ) zajišťují, aby byly splněny požadavky vašeho kvalitativního managementu, a aby bylo jisté, že váš systém epMotion funguje řádně, dle specifikace výrobce.

Kalibrační služby

Dávkovací zařízení jsou přesné přístroje.Z tohoto důvodu by u nich měla být prováděna pravidelná údržba a kalibrace k zajištění trvale vysoké přesnosti správnosti. Kalibraci dávkovacích nástrojů lze provést na základě normy ISO 8655, s dohledatelnými podklady týkajícími se správné laboratorní praxe Národního ústavu.

epMotion® GxP - certifikační plány

Certifikační služby

Eppendorf celosvětově nabízí služby vyhovující normám FDA 21 CFR část 11, EU GMP příloha 11, GLP (správná laboratorní praxe) a GAMP® 5. Od instalace přístroje v laboratoři až po jeho vyřazení, vedeme standardizovanou dokumentaci pomocí instalační a operační kvalifikace (IQ / OQ) přístroje a softwaru. Celková kvalifikace je detailně dokumentována a uživatelé jsou vyškoleni a certifikováni.

Certifikační plány

Naše četné balíčky zahrnují všechny služby od Instrument Qualification po školení uživatelů:

  • Installation a Operational Qualification (IQ/OQ)
  • epMotion® GxP – kalibrace jednokanálového dávkovacího nástroje
  • epMotion® GxP - kalibrace 8kanálového dávkovacího nástroje
  • epMotion®/epBlue™ základní školení uživatelů
  • epMotion® GxP školení uživatelů a řídicích pracovníků laboratoře a IT
  • epMotion® Application Support

Kontaktujte servisní tým Eppendorf

Servis a údržba pro epMotion® 96

Služby údržby a verifikace

Eppendorf epMotion 96 je poloautomatická elektronická pipeta pro rychlé a přesné paralelní zpracování mikrodestiček s 96 kanály.Důrazně doporučujeme pravidelnou údržbu a ověřování přesnosti vašeho systému; je to z důvodu, aby bylo zaručeno, že je váš systém provozován dle příslušných specifikací.Eppendorf nabízí celou řadu služeb pro různé požadavky uživatelů, včetně vhodné dokumentace GLP.

 Kontaktujte servisní tým Eppendorf