lužby kvalifikace odpovídající GxP – konformita snadno a rychle!

Kvalifikační služby

Instalační kvalifikace

Kvalifikace pro instalaci zajišťuje, že je přístroj nainstalován v souladu se specifikacemi firmy Eppendorf v rámci definovaných zkušebních protokolů.

Operační kvalifikace

Kvalifikace pro obsluhu zajišťuje, že je přístroj provozován v souladu se specifikacemi firmy Eppendorf v rámci definovaných zkušebních protokolů.

Nové: Revidované reporty v souladu s příslušnými standardy a regulacemi GxP

Našimi nově vytvořenými službami kvalifikace pro instalaci a obsluhu, které jsou v souladu s GxP, jsme zlepšili naše služby IQ/OQ s cílem podporovat vás, a to zejména při práci v regulovaném prostředí. Naše revidované reporty IQ/OQ se řídí vnitrostátními a mezinárodními normami, předpisy a směrnicemi, jako jsou:

  • EU-GMP
  • 21 CFR Část 211 (USA)
  • USP Pokyny pro řádnou dokumentaci
  • MHRA GxP Pokyny a definice integrity dat
  • WHO Řada technických zpráv, č. 966, příloha 5

Vaše výhody

  • Důvěra v kvalitu vašich výsledků a bezpečnost přístroje
  • Podpora dodržování komplexních standardů a předpisů GxP
  • Dokumentace IQ / OQ je v souladu s GxP

epMotion® - Instalační kvalifikace a operační kvalifikace

Instalační kvalifikace a operační kvalifikace / bezpečnostně technická kontrola  
Informace pro objednání
IQ/OQ GxP OQ GxP OQ
epMotion® 5070 0082 030 030 0082 030 040  
epMotion® 5073 0082 030 031 0082 030 041  
epMotion® 5075 0082 030 032 0082 030 042  
epMotion® 96     0080 030 008
Obsahuje:      
Kontrola stavu dodávky a prostředí pro instalaci x    
Instalace přístroje vč. konfigurace a kontrola jeho funkčnosti x    
Detailní IQ report x    
Test funkcí alarmu x x  
Ověření parametrů přístroje (např. teplota, vakuum, rychlost, objem) x x x
Základní OQ report     x
Detailní OQ report x x  
Zacházení se seznamem odchylek/management x x  
Schválení podepsané zákazníkem a servisním technikem x x  

Pozn.: Tato tabulka uvádí pouze nejdůležitější servisní činnosti podle plánu. Poskytovaná servisní zpráva zobrazí kompletní provedené servisní činnosti.
Info: Naše nabídky služeb se mohou v jednotlivých zemích lišit. Více informací vám poskytne místní servisní zástupce.