Vaše centrifuga je v dobrých rukách

Servis centrifug a rotorů

Preventivní údržba

Eppendorf nabízí výběr služeb preventivní údržby a možnosti smluv o poskytování servisních služeb pro konzistentní výkon přístroje a důvěru v bezpečnost.

Novinka: Celosvětové Smlouvy o poskytování servisních služeb pro centrifugy od nákladově efektivních až po komplexní balíčky péče umožňující snadnější proces servisu a maximální dobu provozuschopnosti.

Naše nové komplexní Smlouvy o poskytování služeb:

  • “AdvancedCare” zahrnuje úplný roční program služeb preventivní údržby zajišťující spolehlivost a provozuschopnost přístroje; 20% slevu na díly, práci a cestovní náklady; 10% slevu na další služby (např. IQ / OQ) během celého smluvního období
  • “PremiumCare” zahrnuje úplný roční program služeb preventivní údržby zajišťující spolehlivost a provozuschopnost přístroje; zahrnuje také díly, práci a cestovní náklady; smlouva zahrnuje veškeré cestovní náklady, náklady na náhradní díly a práce spojené s prováděním oprav; 10% slevu na další služby (např. IQ / OQ) během celého smluvního období

Naše služby preventivní údržby:

  • “Preventivní údržba” / rozšířená údržba – zahrnuje všechny služby preventivní údržby potřebné pro udržení přístroje v souladu se specifikacemi výrobce

Kalibrační služby

Kalibrační a ověřovací služby zajišťují správnost a přesnost přístroje dle stanovených specifikací parametrů (čas, rychlost, teplota).

Kvalifikační služby

Nové: IQ/OQ GxP: Pro zákazníky, kteří pracují v regulovaném prostředí, nyní nabízíme naše speciálně vytvořené a revidované služby kvalifikace pro instalaci a obsluhu včetně dokumentace odpovídající GxP. Ty vám poskytují kvalifikovanou záruku, že váš přístroj nejen přesně funguje, ale je také v souladu se specifikacemi výrobce.

Přejít na kvalifikační služby

Smlouvy o poskytování servisních služeb pro centrifugy

Smlouva o poskytování servisních služeb
Informace pro objednání

AdvancedCare
Pro zajištění spolehlivosti a
provozuschopnosti přístroje

PremiumCare
Pro zajištění spolehlivosti přístroje,
provozuschopnosti a finanční plánovatelnosti

Centrifuga bez chlazení 0082 020 325 0082 020 320
Centrifuga s chlazením 0082 020 326 0082 020 321
Multifunkční centrifugy bez chlazení 0082 020 327 0082 020 322
Multifunkční centrifugy s chlazením 0082 020 328 0082 020 323
Himac High-Speed Floorstanding Centrifuge 0082 029 327 0082 029 341
Himac Ultracentrifuge 0082 029 326 0082 029 320
Vakuový koncentrátor 0082 020 329 0082 020 324
Obsahuje:    
Plná preventivní údržba 1/rok 1/rok
Aktualizace softwaru (během roční údržby, je-li dostupný)
Prioritní podpora*
Sleva na díly, práci, cestovní náklady 20 % zahrnuto
Zahrnuje náklady na díly, práci a dopravu -
Sleva na doplňkové služby (např. IQ/OQ) 10 % 10 %

Info: Naše nabídky služeb se mohou v jednotlivých zemích lišit. Více informací vám poskytne místní servisní zástupce.

*V závislosti na místních obchodních podmínkách a na základě osvědčených postupů. Pro více informací kontaktujte prosím vaše místní servisní zastoupení.


Služby preventivní údržby centrifugy

Služby preventivní údržby
Informace pro objednání

Preventive Maintenance
Microcentrifuge w/o refrigeration 0082 020 260
Microcentrifuge with refrigeration 0082 020 261
Multipurpose Centrifuge w/o refrigeration 0082 020 262
Multipurpose Centrifuge with refrigeration 0082 020 263
Vacuum Concentrator   0082 020 265
Cleaning and Maintenance  
Cleaning of housing/ Checking condensation water tray*
Cleaning and checking of rotor bowl and internal parts
Checking of instrument for any damage
Checking of stability, housing, display and keypad
Software update required 
Checking of lid latch
Functional Check  
Checking of rotor detection
Checking of temperature sensors* and speed sensor
Checking of imbalance detection*
Performing system test run
Memory  
Evaluation of stored data
Documentation  
Check List provided
Dated service sticker to confirm Eppendorf service

Pozn.: Tato tabulka uvádí pouze nejdůležitější servisní činnosti podle plánu. Poskytovaná servisní zpráva zobrazí kompletní provedené servisní činnosti.

Info: Naše nabídky služeb se mohou v jednotlivých zemích lišit. Více informací vám poskytne místní servisní zástupce.

 


Záruka životnosti rotorů

Rotory a závěsy podléhají běžnému opotřebení při běžném provozu a v důsledku toho může dojít k poškození. Povrchové škrábance, mimo jiné, mohou mít vliv na chemickou odolnost a urychlit proces koroze. Namáhání při vysokém počtu cyklů (běhů) zvyšuje pravděpodobnost mikroskopických prasklin.

Při kvalifikované kontrole mohou být tyto mikropraskliny detekovány včas, což vede k výměně rotoru dříve, než dojde k vážnému poškození zdraví nebo techniky. Naši certifikovaní a kvalifikovaní servisní technici v EAG používají sofistikované boroskopy detekující neviditelné, ale důležité, praskliny a škrábance. Pokud nejsou zjištěny žádné nebo jen velmi malé povrchové změny, rotor může být použit v souladu s pokyny ještě další rok, v případě, že kontrola byla provedena na konci doporučené životnosti.

Jak byste měli o svou odstředivku pravidelně pečovat. (Boroskopické kontroly rotorů jsou k dispozici pouze ve vybraných zemích.)

Rotor Inspection Services
Ordering Information
Recommended service periods Fixed-angel rotors Swing-bucket rotors and buckets
Visual rotor inspection Annually 5424 860 109 5810 860 113

Order Number for obligatory check of rotor according to country-specific regulations: 5424 860 150