Vaše centrifuga je v dobrých rukách

Servis a údržba centrifug

Preventivní údržba

Centrifuge Performance Plans nabízejí široký výběr služeb v rámci preventivní údržby, za účelem zajištění stálého vysokého výkonu nástrojů a bezpečnosti provozu.

  • “Essential Check” obsahuje kontrolu základních funkcí výrobku.
  • “Advanced Maintenance” zahrnuje služby preventivní údržby, aby byly nástroje v souladu s předpisy výrobce. 

Certifikační služby

Certifikační služby Installation Qualification (IQ) a Operational Qualification (OQ) zajišťují, aby byly splněny požadavky vašeho kvalitativního managementu, a aby bylo jisté, že váš systém centrifug funguje řádně, dle specifikace výrobce

Záruka životnosti rotorů

 

Rotory a závěsy podléhají běžnému opotřebení při běžném provozu a v důsledku toho může dojít k poškození. Povrchové škrábance, mimo jiné, mohou mít vliv na chemickou odolnost a urychlit proces koroze. Namáhání při vysokém počtu cyklů (běhů) zvyšuje pravděpodobnost mikroskopických prasklin. Při kvalifikované kontrole mohou být tyto mikropraskliny detekovány včas, což vede k výměně rotoru dříve, než dojde k vážnému poškození zdraví nebo techniky. Naši certifikovaní a kvalifikovaní servisní technici v EAG používají sofistikované boroskopy detekující neviditelné, ale důležité, praskliny a škrábance. Pokud nejsou zjištěny žádné nebo jen velmi malé povrchové změny, rotor může být použit v souladu s pokyny ještě další rok, v případě, že kontrola byla provedena na konci doporučené životnosti.

Jak byste měli o svou odstředivku pravidelně pečovat. (Boroskopické kontroly rotorů jsou k dispozici pouze ve vybraných zemích.)