Služby kvalifikace odpovídající GxP – konformita snadno a rychle!

Kvalifikační služby

Instalační kvalifikace

Kvalifikace pro instalaci zajišťuje, že je přístroj nainstalován v souladu se specifikacemi firmy Eppendorf v rámci definovaných zkušebních protokolů.

Operační kvalifikace

Kvalifikace pro obsluhu zajišťuje, že je přístroj provozován v souladu se specifikacemi firmy Eppendorf v rámci definovaných zkušebních protokolů.

Nové: Revidované reporty v souladu s příslušnými standardy a regulacemi GxP

Našimi nově vytvořenými službami kvalifikace pro instalaci a obsluhu, které jsou v souladu s GxP, jsme zlepšili naše služby IQ/OQ s cílem podporovat vás, a to zejména při práci v regulovaném prostředí. Naše revidované reporty IQ/OQ se řídí vnitrostátními a mezinárodními normami, předpisy a směrnicemi, jako jsou:

  • EU-GMP
  • 21 CFR Část 211 (USA)
  • USP Pokyny pro řádnou dokumentaci
  • MHRA GxP Pokyny a definice integrity dat
  • WHO Řada technických zpráv, č. 966, příloha 5

Vaše výhody

  • Důvěra v kvalitu vašich výsledků a bezpečnost přístroje
  • Podpora dodržování komplexních standardů a předpisů GxP
  • Dokumentace IQ / OQ je v souladu s GxP

Centrifuga – Instalační a operační kvalifikace

Instalační kvalifikace a operační kvalifikace / bezpečnostně technická kontrola
Informace pro objednání
IQ/OQ GxP OQ GxP
Centrifuga bez chlazení 0082 020 300 0082 020 305
Centrifuga s chlazením 0082 020 301 0082 020 306
Multifunkční centrifugy bez chlazení 0082 020 302 0082 020 307
Multifunkční centrifugy s chlazením 0082 020 303 0082 020 308
Vakuový koncentrátor 0082 020 012* 0082 020 011*
Obsahuje:    
Kontrola stavu dodávky a prostředí pro instalaci  
Instalace přístroje vč. konfigurace a kontrola jeho funkčnosti  
Detailní IQ report  
Test funkcí alarmu
Ověření parametrů přístroje (např. teplota, rychlost)
Detailní OQ report
Zacházení se seznamem odchylek/management
Schválení podepsané zákazníkem a servisním technikem

Info: Naše nabídky služeb se mohou v jednotlivých zemích lišit. Více informací vám poskytne místní servisní zástupce.

*non-conform