Získejte více jasu!

Servis fotometrů

Preventivní údržba

Eppendorf nabízí výběr služeb preventivní údržby a možnosti smluv o poskytování servisních služeb pro konzistentní výkon přístroje a důvěru v bezpečnost.

Novinka: Celosvětové Smlouvy o poskytování servisních služeb pro fotometry od nákladově efektivních až po komplexní balíčky péče umožňující snadnější proces servisu a maximální dobu provozuschopnosti.

Naše nové komplexní Smlouvy o poskytování služeb:

  • “AdvancedCare” zahrnuje úplný roční program služeb preventivní údržby zajišťující spolehlivost a provozuschopnost přístroje; 20% slevu na díly, práci a cestovní náklady; 10% slevu na další služby (např. IQ / OQ) během celého smluvního období
  • “PremiumCare” zahrnuje úplný roční program služeb preventivní údržby zajišťující spolehlivost a provozuschopnost přístroje; zahrnuje také díly, práci a cestovní náklady; smlouva zahrnuje veškeré cestovní náklady, náklady na náhradní díly a práce spojené s prováděním oprav; 10% slevu na další služby (např. IQ / OQ) během celého smluvního období

Naše služby preventivní údržby:

  • “Preventivní údržba” / rozšířená údržba – zahrnuje všechny služby preventivní údržby potřebné pro udržení přístroje v souladu se specifikacemi výrobce

Kalibrační služby

Kalibrační a ověřovací služby zajišťují správnost a přesnost přístroje dle stanovených specifikací parametrů (v relevantních případech vlnová délka a teplota).

Kvalifikační služby

Certifikační služby Installation Qualification (IQ) a Operational Qualification (OQ) zajišťují, aby byly splněny požadavky vašeho kvalitativního managementu, a aby bylo jisté, že fotometrické nástroje fungují řádně, dle specifikace výrobce.  

Přejít na kvalifikační služby

Fotometrický test

Pomocí sekundární sady filtrů UV-VIS jste také schopni ověřit fotometrickou a vlnovou přesnost a příslušnou přesnost. V případě, že váš přístroj nevyhovuje specifikacím, musíte jej nechat zkontrolovat a správně seřídit vyškoleným servisním technikem.

Samotné filtrační sady musí být kontrolovány každé dva roky jako součást kontroly zkušebního zařízení, jelikož jejich spektrální vlastnosti se mohou po čase měnit. Vaše sada filtrů musí být testována, udržována a certifikována přímo výrobcem Eppendorf.

Servisní smlouvy pro fotometry

Smlouva o poskytování servisních služeb
Informace pro objednání

AdvancedCare
Pro zajištení spolehlivosti a
provozuschopnosti prístroje

PremiumCare
Pro zajištení spolehlivosti prístroje,
provozuschopnosti a financní plánovatelnosti

Eppendorf BioPhotometer® 0082 110 325 0082 110 320
Eppendorf BioSpectrometer® 0082 110 326 0082 110 321
Obsahuje:    
Plná preventivní údržba 1/rok 1/rok
Aktualizace softwaru (během roční údržby, je-li dostupný)
Prioritní podpora*
Sleva na díly, práci, cestovní náklady 20 % zahrnuto
Zahrnuje náklady na díly, práci a dopravu -
Sleva na doplňkové služby (např. IQ/OQ) 10 % 10 %

Info: Naše nabídky služeb se mohou v jednotlivých zemích lišit. Více informací vám poskytne místní servisní zástupce.

*V závislosti na místních obchodních podmínkách a na základě osvědčených postupů. Pro více informací kontaktujte prosím vaše místní servisní zastoupení.


Služby preventivní údržby pro fotometry

Služby preventivní údržby
Informace pro objednání

Preventivní údržba

Eppendorf BioPhotometer® 0082 110 260
Eppendorf BioSpectrometer® 0082 110 261
Cleaning and Maintenance  
Cleaning of housing and cuvette shaft
Cleaning and inspection of internal parts and light path
Checking for damages
Inspection of housing/Testing of stability
Software update
Functional Check  
Checking of keyboard, and display
Testing of printer output and USB port (master/slave*)
Setting number of flashes
dsDNA test - 260 nm (Biophotometer plus)
Self test (Biospectrometer/Biophotometer D30)
Memory  
Evaluation of stored data
Verification  
Photometer Test (wavelength systematic error/precision and photometric accuracy/fluorescence test*)
Temperature verification/adjustment*
Documentation  
Check List provided
Dated service sticker to confirm Eppendorf service

* Kde je funkce k dispozici

Pozn.: Tato tabulka uvádí pouze nejdůležitější servisní činnosti podle plánu. Poskytovaná servisní zpráva zobrazí kompletní provedené servisní činnosti.

Info: Naše nabídky služeb se mohou v jednotlivých zemích lišit. Více informací vám poskytne místní servisní zástupce.