Naše služby pro inkubátory

Servis CO2 Inkubátoru

Preventivní údržba

Eppendorf nabízí výběr služeb preventivní údržby a možnosti smluv o poskytování servisních služeb pro konzistentní výkon přístroje a důvěru v bezpečnost.

Novinka: Celosvětové Smlouvy o poskytování servisních služeb pro CO2 Inkubátory od nákladově efektivních až po komplexní balíčky péče umožňující snadnější proces servisu amaximální dobu provozuschopnosti.

Naše nové komplexní Smlouvy o poskytování služeb:

  • “AdvancedCare” zahrnuje úplný roční program služeb preventivní údržby zajišťující spolehlivost a provozuschopnost přístroje; 20% slevu na díly, práci a cestovní náklady; 10% slevu na další služby (např. IQ / OQ) během celého smluvního období
  • “PremiumCare” zahrnuje úplný roční program služeb preventivní údržby zajišťující spolehlivost a provozuschopnost přístroje; zahrnuje také díly, práci a cestovní náklady; smlouva zahrnuje veškeré cestovní náklady, náklady na náhradní díly a práce spojené s prováděním oprav; 10% slevu na další služby (např. IQ / OQ) během celého smluvního období

Naše služby preventivní údržby:

  • “Preventivní údržba” / rozšířená údržba – zahrnuje všechny služby preventivní údržby potřebné pro udržení přístroje v souladu se specifikacemi výrobce.

Kalibrační služby

Kalibrační a ověřovací služby zajišťují správnost a přesnost přístroje dle stanovených specifikací parametrů (teplota, CO2, O2, rH).

Kvalifikační služby

Nové: IQ/OQ GxP: Pro zákazníky, kteří pracují v regulovaném prostředí, nyní nabízíme naše speciálně vytvořené a revidované služby kvalifikace pro instalaci a obsluhu včetně dokumentace odpovídající GxP. Ty vám poskytují kvalifikovanou záruku, že váš přístroj nejen přesně funguje, ale je také v souladu se specifikacemi výrobce.

Přejít na kvalifikační služby

Servisní smlouvy pro CO2 inkubátory

Smlouva o poskytování servisních služeb
Informace pro objednání

AdvancedCare
Pro zajištění spolehlivosti a
provozuschopnosti přístroje

PremiumCare
Pro zajištění spolehlivosti přístroje,
provozuschopnosti a
finanční plánovatelnosti

CO2 Inkubátor 0082 060 325 0082 060 320
inkubovaná třepačka S41i 0082 050 325 0082 050 320
Obsahuje:    
Plná preventivní údržba 1/rok 1/rok
Aktualizace softwaru (během roční údržby, je-li dostupný)
Prioritní podpora*
Sleva na díly, práci, cestovní náklady 20 % zahrnuto
Zahrnuje náklady na díly, práci a dopravu -
Sleva na doplňkové služby (např. IQ/OQ) 10 % 10 %

Info: Naše nabídky služeb se mohou v jednotlivých zemích lišit. Více informací vám poskytne místní servisní zástupce.

*V závislosti na místních obchodních podmínkách a na základě osvědčených postupů. Pro více informací kontaktujte prosím vaše místní servisní zastoupení.


Služby preventivní údržby pro CO2 Inkubatoren

Služby preventivní údržby
Informace pro objednání
Preventivní údržba
CO2 Incubator 0082 060 260
External Checks and Maintenance  
Check installation environment
Check electrical / gas supply and fittings
Replace in-line gas filter(s) and auto-zero filter
Check door seals and door hinges
Internal Equipment and Fittings  
Check condition of all chamber gas, temperature, humidity sensors
Check security of incubator shelf / shelves and racking system
Check sensor covers are present and undamaged
Check condition of humidity trays
Check condition of wiring system, PCB’s, display, and controller
Check alarms functionality
Validation and Metrology  
Validation and adjustment of operating parameters to within Eppendorf specifications
Documentation  
Check List provided
Dated service sticker to confirm Eppendorf service

Pozn.: Tato tabulka uvádí pouze nejdůležitější servisní činnosti podle plánu. Poskytovaná servisní zpráva zobrazí kompletní provedené servisní činnosti.
Info: Naše nabídky služeb se mohou v jednotlivých zemích lišit. Více informací vám poskytne místní servisní zástupce.


Služby preventivní údržby pro inkubovanou třepačku S41i

Služby preventivní údržby
Informace pro objednání
Preventivní údržba
S41i Incubator Shaker 0082 050 260
External Checks and Maintenance  
Check installation environment
Check electrical / gas supply and fittings
Replace in-line CO2 filter and auto-zero filter
Internal Equipment and Fittings  
Check security of shaker platform(s) and flask holders
Check security of incubator shelf / shelves and racking system
Replace platform support post boot seals
Check condition of humidity trays
Check condition of shaker drive belt
Check condition of chamber CO2 and temperature sensors
Validation and Metrology  
Validation and adjustment of operating parameters to within Eppendorf specifications
Documentation  
Check List provided
Dated service sticker to confirm Eppendorf service

Pozn.: Tato tabulka uvádí pouze nejdůležitější servisní činnosti podle plánu. Poskytovaná servisní zpráva zobrazí kompletní provedené servisní činnosti.
Info: Naše nabídky služeb se mohou v jednotlivých zemích lišit. Více informací vám poskytne místní servisní zástupce.