lužby kvalifikace odpovídající GxP – konformita snadno a rychle!

Kvalifikační služby

Instalační kvalifikace

Kvalifikace pro instalaci zajišťuje, že je přístroj nainstalován v souladu se specifikacemi firmy Eppendorf v rámci definovaných zkušebních protokolů.

Operační kvalifikace

Kvalifikace pro obsluhu zajišťuje, že je přístroj provozován v souladu se specifikacemi firmy Eppendorf v rámci definovaných zkušebních protokolů.

Nové: Revidované reporty v souladu s příslušnými standardy a regulacemi GxP

Našimi nově vytvořenými službami kvalifikace pro instalaci a obsluhu, které jsou v souladu s GxP, jsme zlepšili naše služby IQ/OQ s cílem podporovat vás, a to zejména při práci v regulovaném prostředí. Naše revidované reporty IQ/OQ se řídí vnitrostátními a mezinárodními normami, předpisy a směrnicemi, jako jsou:

  • EU-GMP
  • 21 CFR Část 211 (USA)
  • USP Pokyny pro řádnou dokumentaci
  • MHRA GxP Pokyny a definice integrity dat
  • WHO Řada technických zpráv, č. 966, příloha 5

Vaše výhody

  • Důvěra v kvalitu vašich výsledků a bezpečnost přístroje
  • Podpora dodržování komplexních standardů a předpisů GxP
  • Dokumentace IQ / OQ je v souladu s GxP

Instalační a operační kvalifikace pro CO2 inkubátory

Instalační kvalifikace a operační kvalifikace /
bezpečnostně technická kontrola  

Informace pro objednání
IQ/OQ GxP OQ GxP IQ/OQ OQ
CellXpert® 0082 060 302 0082 060 303    
Inkubovaná třepačka S41i     0082 050 009 0082 050 008
CO2 inkubátor – řada Galaxy     0082 060 009 0082 060 008
Obsahuje:        
Kontrola stavu dodávky a prostředí pro instalaci    
Instalace přístroje vč. konfigurace a kontrola jeho funkčnosti    
Základní IQ report      
Detailní IQ report      
Test funkcí alarmu
 
Základní OQ report    
Detailní OQ report    
Zacházení se seznamem odchylek/management    
Schválení podepsané zákazníkem a servisním technikem

Pozn.: Tato tabulka uvádí pouze nejdůležitější servisní činnosti podle plánu. Poskytovaná servisní zpráva zobrazí kompletní provedené servisní činnosti.

Info: Naše nabídky služeb se mohou v jednotlivých zemích lišit. Více informací vám poskytne místní servisní zástupce.