Naprostá důvěra

Servis Mastercycler®

Preventivní údržba

Eppendorf nabízí výběr služeb preventivní údržby a možnosti smluv o poskytování servisních služeb pro konzistentní výkon přístroje a důvěru v bezpečnost.

Novinka: Celosvětové Smlouvy o poskytování servisních služeb pro Mastercycler® od nákladově efektivních až po komplexní balíčky péče umožňující snadnější proces servisu a  maximální dobu provozuschopnosti.

Naše nové komplexní Smlouvy o poskytování služeb:

  • “AdvancedCare” zahrnuje úplný roční program služeb preventivní údržby zajišťující spolehlivost a provozuschopnost přístroje; 20% slevu na díly, práci a cestovní náklady; 10% slevu na další služby (např. IQ / OQ) během celého smluvního období
  • “PremiumCare” zahrnuje úplný roční program služeb preventivní údržby zajišťující spolehlivost a provozuschopnost přístroje; zahrnuje také díly, práci a cestovní náklady; 10% slevu na další služby (např. IQ / OQ) během celého smluvního období

Naše služby preventivní údržby:

  • “Essential Check” / základní kontrola – zahrnuje kontrolu všech základních funkcí produktu
  • “Advanced Maintenance” / rozšířená údržba – zahrnuje všechny služby preventivní údržby potřebné pro udržení přístroje v souladu se specifikacemi výrobce

Kvalifikační služby

Nové: IQ/OQ GxP: Pro zákazníky, kteří pracují v regulovaném prostředí, nyní nabízíme naše speciálně vytvořené a revidované služby kvalifikace pro instalaci a obsluhu včetně dokumentace odpovídající GxP. Ty vám poskytují kvalifikovanou záruku, že váš přístroj nejen přesně funguje, ale je také v souladu se specifikacemi výrobce.

Přejít na kvalifikační služby

Ověřování teploty

K zajištění stálosti parametrů a přesnosti přístroje se naléhavě doporučuje kontrola teploty jamek v určitých pozicích a přizpůsobování teploty bloku termocykleru (je-li nutné).Ověřování teploty je velmi přesná metoda splňující všechny požadavky na dokumentaci a detekci v laboratoři.

Servisní smlouvy pro Mastercycler®

Smlouva o poskytování servisních služeb
Informace pro objednání

AdvancedCare
Pro zajištění spolehlivosti a
provozuschopnosti přístroje

PremiumCare
Pro zajištění spolehlivosti přístroje,
provozuschopnosti a finanční plánovatelnosti

Mastercycler® pro/nexus/X50 0082 040 325 0082 040 320
Obsahuje:    
Plná preventivní údržba 1/rok 1/rok
Aktualizace softwaru (během roční údržby, je-li dostupný)
Prioritní podpora*
Sleva na díly, práci, cestovní náklady 20 % zahrnuto
Zahrnuje náklady na díly, práci a dopravu -
Sleva na doplňkové služby (např. IQ/OQ) 10 % 10 %

Info: Naše nabídky služeb se mohou v jednotlivých zemích lišit. Více informací vám poskytne místní servisní zástupce.

*V závislosti na místních obchodních podmínkách a na základě osvědčených postupů. Pro více informací kontaktujte prosím vaše místní servisní zastoupení.


Služby preventivní údržby pro Mastercycler®

Služby preventivní údržby
Informace pro objednání
ESSENTIAL
CHECK
ADVANCED
MAINTENANCE
Mastercycler® MX50, pro, nexus 0082 040 043 0082 040 044
External Checks and Maintenance    
Cleaning of MC module  
Visual check of housing
Cleaning of heated lid  
Visual check of accessories  
Internal Equipment and Fittings    
Cleaning of internal parts and assemblies  
Visual check of internal parts and assemblies  
Visual check of electrical connection (incl. mains power)  
Software update  
Functional Check    
LED, display and keyboard check
Check USB-interface  
Check touchscreen  
Check of thermoblock
Check of heated lid
Check of fan(s)
Temperature verification - with single-channel system  
Temperature verification - with multi-channel system (if available*)  
Memory    
Evaluation of stored data  
Documentation    
Check List provided
Dated service sticker to confirm Eppendorf service

* Mohou být účtovány další poplatky.
Pozn.: Tato tabulka uvádí pouze nejdůležitější servisní činnosti podle plánu. Poskytovaná servisní zpráva zobrazí kompletní provedené servisní činnosti.
Info: Naše nabídky služeb se mohou v jednotlivých zemích lišit. Více informací vám poskytne místní servisní zástupce.