Naprostá důvěra

Servis Mastercycler®

Preventivní údržba

Mastercycler Performance Plans nabízejí široký výběr služeb v rámci preventivní údržby, za účelem zajištění stálého vysokého výkonu nástrojů a bezpečnosti provozu.

  • “Základní kontrola” obsahuje kontrolu základních funkcí výrobku.
  • “Pokročilá údržba” zahrnuje služby preventivní údržby, aby byly nástroje v souladu s předpisy výrobce.

Certifikační služby

Certifikační služby Installation Qualification (IQ) a Operational Qualification (OQ) zajišťují, aby byly splněny požadavky vašeho kvalitativního managementu, a aby bylo jisté, že váš Mastercycler funguje řádně, dle specifikace výrobce.

Ověřování teploty

K zajištění stálosti parametrů a přesnosti přístroje se naléhavě doporučuje kontrola teploty jamek v určitých pozicích a přizpůsobování teploty bloku termocykleru (je-li nutné).Ověřování teploty je velmi přesná metoda splňující všechny požadavky na dokumentaci a detekci v laboratoři podle národních i mezinárodních norem, například NIST (USA), DKD/PTB (Německo), UKAS/NPL (UK), COFRAC/LNE (Francie), NMIA (Austrálie), MSL (Nový Zéland). To platí i pro použitelné normy všech ostatních zemí. Úplný referenční seznam viz www.bipm.org/en/cipm-mra/.

Kalibrace barev

Podle toho, jak často je váš Mastercycler ep realplex používán, resp. podle podmínek prostředí, se doporučuje provádět jednou ročně na termocykleru Mastercycler ep realplex kalibraci barev.

Validace PCR

Z důvodů vysoké komplexnosti technik PCR v reálném čase se doporučuje nebo dokonce vyžaduje (v laboratořích vyhovujících zásadám správné laboratorní praxe) provádění testu validace PCR k validaci celkového výkonu systému Mastercycler ep realplex.