Chraňte své cenné vzorky!

Servis mrazicích boxů ULT

Preventivní údržba

Eppendorf nabízí výběr služeb preventivní údržby a možnosti smluv o poskytování servisních služeb pro konzistentní výkon přístroje a důvěru v bezpečnost.

Novinka: Celosvětové Smlouvy o poskytování servisních služeb pro mrazicí box ULT od nákladově efektivních až po komplexní balíčky péče umožňující snadnější proces servisu a maximální dobu provozuschopnosti.

Naše nové komplexní Smlouvy o poskytování služeb:

  • “AdvancedCare” zahrnuje úplný roční program služeb preventivní údržby zajišťující spolehlivost a provozuschopnost přístroje; 20% slevu na díly, práci a cestovní náklady; 10% slevu na další služby (např. IQ / OQ) během celého smluvního období
  • “PremiumCare” zahrnuje úplný roční program služeb preventivní údržby zajišťující spolehlivost a provozuschopnost přístroje; zahrnuje také díly, práci a cestovní náklady; smlouva zahrnuje veškeré cestovní náklady, náklady na náhradní díly a práce spojené s prováděním oprav; 10% slevu na další služby (např. IQ / OQ) během celého smluvního období

Naše služby preventivní údržby:

  • “Preventivní údržba” / rozšířená údržba – zahrnuje všechny služby preventivní údržby potřebné pro udržení přístroje v souladu se specifikacemi výrobce

Kvalifikační služby

Naše certifikace správnosti instalace (IQ) a způsobilosti k provozu (OQ) zajistí splnění požadavků vašeho systému řízení kvality a poskytnou vám odborné osvědčení o tom, že váš hlubokomrazicí box funguje správně a v souladu s technickou specifikací výrobce.

Přejít na kvalifikační služby

ULT Freezer Service Agreements

Smlouva o poskytování servisních služeb
Informace pro objednání

AdvancedCare
Pro zajištění spolehlivosti a
provozuschopnosti přístroje

PremiumCare
Pro zajištění spolehlivosti přístroje,
provozuschopnosti a finanční plánovatelnosti

Mrazicí box ULT 0082 070 325 0082 070 320
Obsahuje:    
Plná preventivní údržba 1/rok 1/rok
Aktualizace softwaru (během roční údržby, je-li dostupný)
Prioritní podpora*
Sleva na díly, práci, cestovní náklady 20 % zahrnuto
Zahrnuje náklady na díly, práci a dopravu -
Sleva na doplňkové služby (např. IQ/OQ) 10 % 10 %

Info: Naše nabídky služeb se mohou v jednotlivých zemích lišit. Více informací vám poskytne místní servisní zástupce.

*V závislosti na místních obchodních podmínkách a na základě osvědčených postupů. Pro více informací kontaktujte prosím vaše místní servisní zastoupení.


Služby preventivní údržby pro mrazicí box ULT

Služby preventivní údržby
Informace pro objednání
Preventivní údržba
ULT Freezer 0082 070 260
External Checks and Maintenance  
Check installation environment
Check electrical supply and fittings
Check CO2 /LN2 backup system installation*
Check independent temperature monitoring system*
Operation of freezer lid gas strut (chest freezer only)
Alignment of door handle
Alignment and sealing of outer door (upright freezer only)
Air filter inspection and cleaning
Internal Equipment and Fittings  
Inspection and cleaning of heated vent/condensor
Condition and function of inner doors/lids
Compressors: operating temperature check
Cooling fan: condition of fan motor, bearings, fan blades
Condition of insulation – accessible cooling circuit pipes
Condition of accessible electrical wiring
Display and function keys operation
Chamber temperature sensor function, alarms function
RS232/RS485 communications port functionality check
Validation and Metrology  
Validation and adjustment of operating parameters to within Eppendorf specifications
Documentation  
Check List provided
Dated service sticker to confirm Eppendorf service

* Kde je funkce k dispozici

Pozn.: Tato tabulka uvádí pouze nejdůležitější servisní činnosti podle plánu. Poskytovaná servisní zpráva zobrazí kompletní provedené servisní činnosti.
Info: Naše nabídky služeb se mohou v jednotlivých zemích lišit. Více informací vám poskytne místní servisní zástupce.