Chraňte své cenné vzorky!

Plány k zajištění výkonnosti hlubokomrazicích boxů

Preventivní údržba

Plány k zajištění výkonnosti hlubokomrazicích boxů Eppendorf umožňují volbu protokolů o preventivní údržbě s cílem kontroly, ověřování a zajištění trvale stabilního výkonu mrazicích boxů a optimalizaci jejich schopnosti průběžně zajišťovat naprogramované skladovací teploty.

  • Služba “Essential Check” zahrnuje kontrolu všech základních funkcí výrobku.
  • Služba “Advanced Maintenance” zahrnuje veškeré činnosti preventivní údržby s cílem zajištění trvalé shody přístroje se specifikacemi výrobce.

Naše nabídka preventivní údržby vám zaručí spolehlivou ochranu skladovaných vzorků nepřetržitým účinným mrazením a rychlým obnovením skladovací teploty na předem nastavenou hodnotu po každém otevření dveří.

Certifikační služby

Naše certifikace správnosti instalace (IQ) a způsobilosti k provozu (OQ) zajistí splnění požadavků vašeho systému řízení kvality a poskytnou vám odborné osvědčení o tom, že váš hlubokomrazicí box funguje správně a v souladu s technickou specifikací výrobce.