Údržba a certifikační služby

Servis přístrojů pro regulaci teploty a míchání

Preventivní údržba

Eppendorf nabízí výběr služeb preventivní údržby a možnosti smluv o poskytování servisních služeb pro konzistentní výkon přístroje a důvěru v bezpečnost.

Novinka: Celosvětové Smlouvy o poskytování servisních služeb pro přístroje pro regulaci teploty a míchání od nákladově efektivních až po komplexní balíčky péče umožňující snadnější proces servisu a maximální dobu provozuschopnosti.

Naše nové komplexní Smlouvy o poskytování služeb:

  • “AdvancedCare” zahrnuje úplný roční program služeb preventivní údržby zajišťující spolehlivost a provozuschopnost přístroje; 20% slevu na díly, práci a cestovní náklady; 10% slevu na další služby (např. IQ / OQ) během celého smluvního období
  • “PremiumCare” zahrnuje úplný roční program služeb preventivní údržby zajišťující spolehlivost a provozuschopnost přístroje; zahrnuje také díly, práci a cestovní náklady; smlouva zahrnuje veškeré cestovní náklady, náklady na náhradní díly a práce spojené s prováděním oprav; 10% slevu na další služby (např. IQ / OQ) během celého smluvního období

Naše služby preventivní údržby:

  • “Preventivní údržba” / rozšířená údržba – zahrnuje všechny služby preventivní údržby potřebné pro udržení přístroje v souladu se specifikacemi výrobce

Kalibrační služby

Kalibrační a ověřovací služby zajišťují správnost a přesnost přístroje dle stanovených specifikací parametrů (teplota).

Kvalifikační služby

Nové: IQ/OQ GxP: Pro zákazníky, kteří pracují v regulovaném prostředí, nyní nabízíme naše speciálně vytvořené a revidované služby kvalifikace pro instalaci a obsluhu včetně dokumentace odpovídající GxP. Ty vám poskytují kvalifikovanou záruku, že váš přístroj nejen přesně funguje, ale je také v souladu se specifikacemi výrobce.

Přejít na kvalifikační služby

Servisní smlouvy pro přístroje pro regulaci teploty a míchání

Smlouva o poskytování servisních služeb
Informace pro objednání

AdvancedCare
Pro zajištení spolehlivosti a
provozuschopnosti prístroje

PremiumCare
Pro zajištení spolehlivosti prístroje,
provozuschopnosti a financní plánovatelnosti

Eppendorf ThermoMixer®/ThermoStatTM, MixMate® 0082 100 325 0082 100 320
Obsahuje:    
Plná preventivní údržba 1/rok 1/rok
Aktualizace softwaru (během roční údržby, je-li dostupný)
Prioritní podpora*
Sleva na díly, práci, cestovní náklady 20 % zahrnuto
Zahrnuje náklady na díly, práci a dopravu -
Sleva na doplnkové služby (napr. IQ/OQ) 10 % 10 %

Info: Naše nabídky služeb se mohou v jednotlivých zemích lišit. Více informací vám poskytne místní servisní zástupce.

*V závislosti na místních obchodních podmínkách a na základě osvědčených postupů. Pro více informací kontaktujte prosím vaše místní servisní zastoupení.


Služby preventivní údržby pro přístroje pro regulaci teploty a míchání

Služby preventivní údržby
Informace pro objednání

Preventivní údržba

Eppendorf ThermoMixer®/ThermoStatTM, MixMate® 0082 100 260
External Checks and Maintenance  
Cleaning of housing
Visual check of housing
Visual check of plate holder
Cleaning of accessories
Visual check of accessories
Internal Equipment and Fittings  
Cleaning of internal parts and assemblies
Visual check of internal parts and assemblies
Visual check of electrical connection
Functional Check  
LED, display and keyboard check
Check of vortex sensor
Functional check with service functions
Check of SmartBlock or exchangeable thermoblock detection
Check of mixing, heating, cooling, and vortexing*
Check of overload protection
Check of fans
Check of ThermoTop detection
Memory  
Evaluation of stored data
Documentation  
Check List provided
Dated service sticker to confirm Eppendorf service

*without measurement
Pozn.: Tato tabulka uvádí pouze nejdůležitější servisní činnosti podle plánu. Poskytovaná servisní zpráva zobrazí kompletní provedené servisní činnosti.
Info: Naše nabídky služeb se mohou v jednotlivých zemích lišit. Více informací vám poskytne místní servisní zástupce.