Pečujte o svou třepačku — optimalizujte své kultury!

Servis třepaček

Preventivní údržba

Eppendorf nabízí výběr služeb preventivní údržby a možnosti smluv o poskytování servisních služeb pro konzistentní výkon přístroje a důvěru v bezpečnost.

Novinka: Celosvětové Smlouvy o poskytování servisních služeb pro  třepačky od nákladově efektivních až po komplexní balíčky péče umožňující snadnější proces servisu a maximální dobu provozuschopnosti.

Naše nové komplexní Smlouvy o poskytování služeb:

  • “AdvancedCare” zahrnuje úplný roční program služeb preventivní údržby zajišťující spolehlivost a provozuschopnost přístroje; 20% slevu na díly, práci a cestovní náklady; 10% slevu na další služby (např. IQ / OQ) během celého smluvního období
  • “PremiumCare” zahrnuje úplný roční program služeb preventivní údržby zajišťující spolehlivost a provozuschopnost přístroje; zahrnuje také díly, práci a cestovní náklady; smlouva zahrnuje veškeré cestovní náklady, náklady na náhradní díly a práce spojené s prováděním oprav; 10% slevu na další služby (např. IQ / OQ) během celého smluvního období

Naše služby preventivní údržby:

  • “Preventivní údržba” / rozšířená údržba – zahrnuje všechny služby preventivní údržby potřebné pro udržení přístroje v souladu se specifikacemi výrobce

Kalibrační služby

Kalibrační a ověřovací služby zajišťují správnost a přesnost přístroje dle stanovených specifikací parametrů (čas a rychlost).

Kvalifikační služby

Nové: IQ/OQ GxP: Pro zákazníky, kteří pracují v regulovaném prostředí, nyní nabízíme naše speciálně vytvořené a revidované služby kvalifikace pro instalaci a obsluhu včetně dokumentace odpovídající GxP. Ty vám poskytují kvalifikovanou záruku, že váš přístroj nejen přesně funguje, ale je také v souladu se specifikacemi výrobce.

Přejít na kvalifikační služby

Servisní smlouvy pro třepačky

Smlouva o poskytování servisních služeb
Informace pro objednání

AdvancedCare
Pro zajištení spolehlivosti a
provozuschopnosti prístroje

PremiumCare
Pro zajištení spolehlivosti prístroje,
provozuschopnosti a financní plánovatelnosti

Třepačka bez víka 0082 080 325 0082 080 320
Třepačka se zahříváním 0082 080 326 0082 080 321
Třepačka se zahříváním a chlazením 0082 080 327 0082 080 322
Třepačka S44i 0082 080 329 0082 080 324
Obsahuje:    
Plná preventivní údržba 1/rok 1/rok
Aktualizace softwaru (během roční údržby, je-li dostupný)
Prioritní podpora*
Sleva na díly, práci, cestovní náklady 20 % zahrnuto
Zahrnuje náklady na díly, práci a dopravu -
Sleva na doplnkové služby (napr. IQ/OQ) 10 % 10 %

Info: Naše nabídky služeb se mohou v jednotlivých zemích lišit. Více informací vám poskytne místní servisní zástupce.

*V závislosti na místních obchodních podmínkách a na základě osvědčených postupů. Pro více informací kontaktujte prosím vaše místní servisní zastoupení.


Služby preventivní údržby pro třepačky

Služby preventivní údržby
Informace pro objednání

Preventivní údržba

Open Air Shaker 0082 080 260
Shaker with Heating 0082 080 261
Shaker with Heating/Cooling 0082 080 262
Shaker S44i 0082 080 264
External Checks and Maintenance  
Check installation environment
Check electrical/gas* supply and fittings
Check condition/operation of any door/lid open sensors
Check security of doors/lids, handles, door struts* and hinges
Internal Equipment and Fittings  
Check security of shaker mechanism; lubricate non-sealed bearings, as appropriate*
Check shaker drive motor, and circulation fan*
Check condition of shaker drive belt; adjust belt tension as necessary
Clean and check condenser*
Validation and Metrology  
Validation and adjustment of operating parameters to within Eppendorf specifications
Documentation  
Check List provided
Dated service sticker to confirm Eppendorf service

* Kde je funkce k dispozici

Pozn.: Tato tabulka uvádí pouze nejdůležitější servisní činnosti podle plánu. Poskytovaná servisní zpráva zobrazí kompletní provedené servisní činnosti.

Info: Naše nabídky služeb se mohou v jednotlivých zemích lišit. Více informací vám poskytne místní servisní zástupce.