Pečujte o svou třepačku — optimalizujte své kultury!

Plány k zajištění výkonnosti biologických třepaček

Preventivní údržba

Plány k zajištění výkonnosti biologických třepaček umožňují volbu protokolů o preventivní údržbě s cílem kontroly, ověřování a zajištění trvale stabilního výkonu třepačky a optimalizaci její schopnosti průběžně zajišťovat naprogramované parametry pěstování kultur.

  • Služba “Essential Check” zahrnuje kontrolu všech základních funkcí výrobku.
  • Služba “Advanced Maintenance” zahrnuje veškeré činnosti preventivní údržby s cílem zajištění trvalé shody přístroje se specifikacemi výrobce.

Naše nabídka preventivní údržby vám zaručí spolehlivou ochranu stálosti a stejnoměrnosti všech sledovaných parametrů prostředí vaší třepačky.

Certifikační služby

Naše certifikace správnosti instalace (IQ) a způsobilosti k provozu (OQ) zajistí splnění požadavků vašeho systému řízení kvality a poskytnou vám odborné osvědčení o tom, že vaše třepačka funguje správně a v souladu s technickou specifikací výrobce.