Clear Evidence
Clear Evidence

Premium Solutions for Forensic Science Applications

Umenie prípravy forenzných vzoriek

Obtiažne vzorky

Príprava forenzných vzoriek sa častokrát zaoberá s najťažšími modelmi pre spracovanie. Vzorky sú obyčajne s obmedzeným množstvom a kvalitou, možno boli vystavené pôsobeniu okolitého prostredia a možno je potrebné prečistiť ich od iných ťažkých substrátov, ktoré obsahujú PCR inhibítory. Obdŕžanie presných výsledkov zo zložitých vzoriek je jedna z mnohých každodenných výziev v príprave forenzných vzoriek. Vedci – kriminalisti čelia prísnym regulačným požiadavkám, zvýšeným výrobným požiadavkám a disponujú s obmedzenými zdrojmi

Ako vám môžu pomôcť správne spotrebné materiály 

Dokonca aj najmenšie stopy látok znečisťujúcich DNA môžu viesť k falošným výsledkom. Vyhýbanie sa znečisťovaniu počas prípravy súdno-lekárskych vzoriek je tak vážne, ako je vážne aj využitie  neznečistených reaktívov a spotrebných materiálov, napr. skúmaviek a špičiek pipiet. Nepretržitá kontrola kvality, včítane hodnotenie materiálov, využívaných v pracovnom procese, prispieva vo veľkej miere k spoľahlivosti výsledkov

Pracovné procesy

Akcie