Ergonomickosť v laboratóriu

Celkový pohľad na ľudí v laboratóriu

Pracovné procesy v súčasných laboratóriách sú stále koncentrovanejšie a napätie v laboratórnej práci  neustále rastie; to kladie ešte väčší význam na ergonomiku laboratórnych  prístrojov a celé pracovné prostredie. Táto tendencia má za následok zvyšovanie požiadaviek zo strany užívateľov, aby pracovali s ergonomicky zdokonalenými produktmi. Ergonómia znamená niečo oveľa viac, než len „stolička s ergonomickým dizajnom“. Firma Eppendorf začala s optimalizovaním laboratórnych nástrojov vo vzťahu k ich ergonomickosti ešte začiatkom 70-tych rokov. V roku 2003 sme zaviedli Koncepciu PhysioCare, s dôrazom na prístroje pre spracovanie tekutín, ako sú naše pipety.
V súčasnosti koncepcia PhysioCare firmy Eppendorf je rozšírená  tak, aby zahrnula ďalšie laboratórne produkty. Táto koncepcia sa zakladá na troch sférach, rozpracovaných ako celkové riešenie pre harmonizovanie pracovného procesu vo vašom laboratóriu, je spojená s vaším zdravím, blahobytom a šťastím.

Ideálny produkt  firmy Eppendorf, spĺňajúci koncepciu PhysioCare plánuje komplexný prístup k užívateľovi. Počínajúc od ergonomického dizajnu samotného produktu (napr. hladká forma, nízka váha, málo nevyhnutnej sily, intuitívny užívateľský interfejs,...)  cez jeho umiestnenie na ergonomickom pracovnom priestranstve a končí sa podporou optimálneho pracovného procesu v laboratóriu.