Aspekty životného prostredia

Okrem ergonomického dizajnu produktu alebo pracovného procesu, existuje niekoľko ekologických faktorov, ktoré môžu mať vplyv na úspešnú prácu. Tieto faktory životného prostredia majú subjektívnu časť (zóna osobného komfortu), ale majú aj niektoré iné základné aspekty, ktoré musia byť vzaté do úvahy pre optimálnu pracovnú atmosféru.

Svetlo

Prečo je svetlo vážne?

Svetlo priamo ovplyvňuje vaše oči a má nepriamy efekt na koncentráciu. Príliš slabé svetlo stresuje očné svalstvo (nepretržité zaostrovanie), čo vedie do rýchlej únavy. Možno poznáte tento efekt z čítania knihy pri slabom osvetlení.
Rovnaký účinok sa dostaví, keď je potrebné splniť úlohy s nevyhnutnou vysokou presnosťou ako napr. pipetovanie – to vedie k väčšiemu nebezpečenstvu dopúšťania chýb, ako napríklad k výmene vzoriek alebo nesprávnemu nastaveniu objemu. Príliš jasné svetlo má tiež podobný účinok.

 

Osvetlenie

Úroveň osvetlenia sa môže merať. Svetelný výkon predstavuje  celkový svetelný tok, ktorý padá na rovný povrch. Svetelný tok sa meria vzhľadom na plochu.

Osvetlenie sa meria v lux [lx]. Alternatívnou jednotkou merania je "lumen na meter štvorcový" [lum].
V niektorých štátoch sa používajú nemetrické jednotky pre osvetlenie - foot-candle [fc].

 

Farba svetla

Farba svetla sa meria v Kelvin. Na základe štandardu  EN 12464-1 sa rozlišujú tri stupne:

 • teplé biele svetlo: pod 3300 K
 • neutrálne biele svetlo: оd 3300 dо 5300 К
 • denné biele svetlo: nad 5300 К

 

Druhy svetelných zdrojov

Štandardné žiarovky/neónové svetlá lampy/LED diódy 

 

Svetelný výkon v pracovnom priestore

Štandard  EN 12464-1 poskytuje informáciu o minimálnom svetelnom výkone v štandardných pracovných priestranstvách.
Kancelárske stoly v kancelárii by mali byť v zásade osvetlené s najmenej 500-1000 Lux.
Technické výkresy sa musia vyhotovovať pri najmenej 750 lux.
Pre laboratórnu prácu v súčasnosti neexistujú oficiálne doporučenia, ale 750 luxov je dobrý východiskový bod.
Naplánujte viac svetla pri úlohách, ktoré si vyžadujú veľkú presnosť (porovnaj s lekármi v chirurgii!)
Ak sa pracuje s elektronickými nástrojmi ako sú centrifúgy alebo pipety, regulujete  jasnosť na displeji. Príliš jasný displej v tmavej miestnosti môže poškodiť očiam.

 

Prirodzené denné svetlo

Nezabúdajte: najlepšie svetlo prichádza zvonku!
Denné svetlo s jeho unikátnym spektrom reguluje fyziologické procesy, ako aj denný rytmus ľudí.
Preto dobré laboratórium má veľké okná so žalúziami proti priamemu slnečnému svetlu.

Hluk

Hluk je komplexný faktor s niekoľkými druhmi pôsobenia na osobnú zónu komfortu.

Hluk narušuje koncentráciu a v prípade dlhodobej hlukovej záťaže môže spôsobiť kardiovaskulárne ochorenia. Celkovo sa doporučuje, aby úrovne hluku boli čo najnižšie, aby bola zaručená práca bez stresu a s dobrou koncentráciou.
Okrem absolútnej úrovne hluku, subjektívny efekt má aj frekvencia hluku. Veľmi vysoká ako aj veľmi nízka frekvencia môžu spôsobiť stres.

 

Meranie hluku

Absolútna úroveň hluku sa meria v db(A).
Majte na zreteli, že zvýšenie o 10 db(A) je cítiť ako dvojnásobné na subjektívnu úroveň hluku.
Ako pravidlo normálny ľudský hovor je 40 db (A) a to sa prijíma ako 8-krát silnejší hluk od normálneho dýchania, čo je 10 db (A).

 

Úroveň hluku 10 

dB (A) – normálne dýchanie, šum lístia

 •     20 dB (A) – šepot
 •     30 dB (A) – hučanie chladničky
 •     40 dB (A) – tlmený hovor; narušuje spánok; narušuje učenie/koncentráciu
 •     50 dB (A) – normálna reč, normálna úroveň hluku v miestnosti, umývačka riadu
 •     60 dB (A) – stresová hranica/hladina znesiteľnosti, vysoká reč
 •     65 dB (A) – zvýšené nebezpečenstvo vzniku kardiovaskulárnych ochorení
 •     70 dB (A) – hluk v domácnosti
 •     75 dB (A) – zvonec na bicykli
 •     80 dB (A) – silný uličný hluk, vysávač, detské výkriky
 •     85 dB (A) – povinná ochrana sluchu pri práci, sušič vlasov
 •     90 dB (A) – klaksón automobilu
 •     100 dB (A) – cirkulárka, disko-hudba
 •     110 dB (A) – blízko prechádzajúci rýchlik, pop-koncert
 •     130 dB (A) – prah bolesti, možná je porucha sluchu, reaktívne lietadlo v blízkosti
 •     160 dB (A) – je možné prasknutie bubienka, treskot pri odvíjaní vzdušnej podušky

 

Doporučenia pre prácu v kancelárii:

 • Pri práci, ktorá si vyžaduje silnú koncentráciu: priemerná denná hladina hluku musí byť pod 35-40 db (A)
 • Pri práci, ktorá vyžaduje slabú koncentráciu: priemerná hladina hluku musí byť pod 55 db (A)

Nanešťastie, neexistujú špeciálne všeobecne známe prahy hluku pre laboratórnu prácu. Ale napriek tomu, hodnoty pre kancelárie sa môžu vziať ako orientačné.

Ventilácia vzduchu

Vplyv vzduchu

Nasledujúce parametre vzduchu majú vplyv na dobrú kondíciu človeka:

 • Teplota
 • Relatívna vlhkosť
 • Pohyb vzduchu
 • Kvalita vzduchu

Pre prácu za kancelárskym stolom platia nasledujúce odporúčané hodnoty:

 • Teplota: 21-22 °C, ale nie vyššia než 26 °C
 • Relatívna vlhkosť: 40-60 % Pohyb vzduchu: 0.1-0.15 m/s, čo sú optimálne hodnoty pri 21 °C
 • Kvalita vzduchu: Chráňte sa pred plynmi, chemickými aerosólmi, prachom a CO2

Pre zlepšovanie kvality vzduchu otvárajte okná na 10 minút denne, ak je to dovolené vo vašom laboratóriu.