Oblasti

Držíte ho v rukách

Produkty firmy Eppendorf spĺňajú koncepciu PhysioCare a týmto spôsobom ponúkajú užívateľovi komplexné riešenie – s ergonomickým dizajnom vo vzťahu k forme, váhe, nevyhnutnej sile pre použitie a pracovnej koncepcie – po celej ceste do organizovania komplexných ergonomických pracovných staníc v laboratóriu. Výsledkom je zlepšenie celého laboratórneho procesu prostredníctvom využitia našich produktov, a to na druhej strane zlepšuje kvalitu života a práce našich užívateľov.

Oblasť 1 - užívateľ:

Koncepcia PhysioCare symbolizuje ergonomický dizajn produktu, ako aj jeho optimalizáciu vo vzťahu na individuálne potreby užívateľa. Ergonomický dizajn produktu môže zahrnúť formu držadla, štýl tlačidiel, váhu zariadenia, mechanickú silu, nevyhnutnú pre aktiváciu pohybu zariadenia, kontúru vrchnáka pre spotrebné materiály atď.

Oblasť 2 - laboratórium:

Koncepcia PhysioCare optimalizuje vzájomné pôsobenie medzi užívateľmi, zariadeniami a spotrebnými materiálmi v pracovnom priestore. Vzájomné pôsobenie medzi rôznymi časťami a umiestnenie  prístrojov a nástrojov v pracovnom priestore má veľký význam pre ergonomickú prácu.  

Oblasť 3 – laboratórny pracovný proces:

Koncepcia PhysioCare prispieva k všeobecnému zlepšeniu laboratórnych procesov a týmto spôsobom k výsledkom celej firmy alebo inštitútu.