Pracovné procesy

 

V súvislosti s tým, že pracovné procesy v laboratóriu sú nasmerované k optimalizácii analytických výsledkov, ergonomické aspekty pracovného procesu zdôrazňujú aspekty, spojené s užívateľmi. Cieľom koncepcie PhysioCare je dať smer pre zlepšovanie práce v laboratóriách z ergonomického hľadiska.

 

 

Pracovné procesy