Produkty

Ergonomické aspekty laboratórnych produktov

Všetky produkty, používané v laboratóriu, musia mať ergonomické charakteristiky. V závislosti od druhu produktu (napr. pipeta alebo mraznička), ako aj podľa dodávateľa, ergonomická optimalizácia produktov je rôzna. Zvlášť pri výbere nového laboratórneho vybavenia, musíte pomyslieť aj na ergonomické charakteristiky produktu, ktorý uvažujete zakúpiť.