Pracovné postupy

V procese

Eppendorf - váš dodávateľ systémov pre pracovné postupy

Ako dodávateľ laboratórneho vybavenia zameraný na pracovné postupy ponúka spoločnosť Eppendorf prístroje, spotrebný materiál a príslušenstvo, ktoré dokonale vyhovuje vašim laboratórnym procesom a tým aj každodennej práci v laboratóriu. Naše komplexné a inovačné riešenia sú navrhnuté tak, aby zjednodušili alebo úplne odstránili obtiažne laboratórne práce.  Nájdete medzi nimi flexibilné riešenia pre prípravu, manipuláciu a rozbory vašich vzoriek a buniek.  Okrem ponuky spotrebného materiálu si môžete vybrať rôzne riešenia pre Liquid Handling, nástroje pre rôzne aplikácie a širokú paletu príslušenstva, ktoré vám pomôže zorganizovať vašu každodennú prácu v laboratóriu.  Súčasťou ponuky je aj možnosť overenia kalibrácie vašich prístrojov v časových intervaloch, ktoré vyhovujú presne vašim potrebám.

Farmaceutika

Forenzná analýza