Eppendorf eProcurement a Online Ordering

Eppendorf spolupracuje s laboratóriami už viac ako sedem desaťročí a digitálny svet sme prijali ako etablovaný hráč na elektronických trhoch a budovateľ nových elektronických obchodných vzťahov. Vo výbere distribučného kanála rešpektujeme voľbu našich zákazníkov a našimi rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti eProcurement (elektronické obstarávanie) zároveň podporujeme celý proces od nákupu po platbu. N

aši zákazníci si teraz môžu obstarávať produkty a služby od schválených dodávateľov tak, že si objednajú požadovanú kvalitu a množstvo pri vopred dohodnutých cenách, s niekoľkými výhodami:

  • efektívny, jednoduchý a inteligentný nákup
  • portfólio výrobkov prispôsobené na mieru a individualizovaná tvorba cien
  • väčšia transparentnosť v procese obstarávania
  • štandardizácia a automatizácia
  • zníženie nákladov na proces objednávania

Uvedomujeme si, že každá organizácia má svoje vlastné požiadavky a budeme s vami individuálne spolupracovať na vytváraní špecifických dátových formátov, ktoré najlepšie vyhovujú vášmu eProcurement systému. Bez ohľadu na to, či potrebujete funkcie hosťovaných katalógov, punchout stránok alebo pripojenia cXML/EDI, náš tím vás bude priamo podporovať alebo spolupracovať s vaším integračným tímom. 

Naše skúsenosti s kľúčovými poskytovateľmi systémov eProcurement zaručujú vysokú úroveň podpory pre váš automatizačný proces.

Niektoré z podporovaných platforiem:

Možnosti eProcurement riešenia firmy Eppendorf

Hosted Catalog (eCatalog)

Learn more

Punchout

Learn more

Elektronická výmena dát (EDI)

Learn more

Ponúkame rôzne možnosti prezerania našich produktov a služieb zo systému eProcurement prostredníctvom individuálnych produktových portfólií a prispôsobených cien. Bez ohľadu na to, či ide o hosted katalóg alebo punchout prepojenie, budeme s vami spolupracovať na vytvorení štruktúrovaných dát, ktoré budú dokonale vyhovovať vášmu eProcurement systému a vašim obchodným potrebám.

Podporíme aj váš automatizačný proces z pohľadu priamej integrácie rôznych obchodných dokumentov, ako sú elektronické nákupné objednávky a elektronické faktúry. Využite naše odborné znalosti a skúsenosti v tejto oblasti a kontaktujte nás priamo.