O nás

O spoločnosti Eppendorf

Spoločnosť Eppendorf je vedúcou spoločnosťou v oblasti prírodných vied, ktorá vyvíja a predáva prístroje, spotrebné materiály a služby pre spracovanie kvapalín, vzoriek a cell handling v laboratóriách na celom svete.  Medzi jej produkty patria pipety, automatizované pipetovacie systémy, dávkovače, odstredivky, mixéry, spektrometre, zariadenia na rozširovanie DNA, ako aj hlbokomraziace boxy, fermentory, bioreaktory, inkubátory CO2, trepačky a systémy pre cell manipulation
Príslušný spotrebný materiál ako špičky na pipety, skúmavky, mikrotitračné platničky a jednorázové bioreaktory dopĺňajú prístroje pre pracovné postupy najvyššej kvality .


Korporácia