Markéta Jeřábková

Konateľ společnosti / Managing Director Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.

Regióny: Česká republika a Slovensko Skupina výrobkov, na ktorú sa špecializuje: PCR, pipetovacie roboty epMotion

Tel: +420 724 578 791

Email: Jerabkova.M@eppendorf.cz


Pavol Olejník

Obchodný zástupca pre Slovensko

Skupina výrobkov, na ktorú sa špecializuje: Produkty Eppendorf a New Brunswick pre bioprocesy so zameraním na fermentory a bioreaktory, všetky výrobky Eppendorf vrátane pipetovacích automatov epMotion

Tel: +421 911 181 474

Email: Olejnik.P@eppendorf.sk


Hana Basíková

Obchodný zástupca pre Prahu a okolie a západné Čechy

Skupina výrobkov, na ktorú sa špecializuje: Pipety a Liquid handling všeobecne, trepanie a kontrola teploty vzoriek, klasická PCR, centrifúgy a ďalšie klasické Eppendorf produkty

Tel: +420 602 789 873

Email: Basikova.H@eppendorf.cz

Jana Heřmanská

Aplikačný špecialista a obchodný zástupca pre južné Čechy

Skupina výrobkov, na ktorú sa špecializuje: Pipetovacie roboty epMotion, PCR

Tel: +420 602 559 757

Email: Hermanska.J@eppendorf.cz

Roman Klaška

Obchodný zástupca pre Brno, južnú a strednú Moravu a Sliezsko

Skupina výrobkov, na ktorú sa špecializuje: Trepačky, hlbokomraziace boxy a CO2 inkubátory New Brunswick a produkty Eppendorf so zameraním na centrifúgy, pipety a Liquid handling všeobecne

Tel: +420 739 690 151

Email: klaska.r@eppendorf.cz


Petra Staňková

Podpora predaja

eCommerce, správa eShop objednávok

Tel: +420 724 929 594

Email: Stankova.P@eppendorf.cz

Lenka Pažitková

Podpora predaja

Administratívna podpora, spracovanie verejných zákaziek

Tel: +420 725 522 419

Email: Pazitkova.L@eppendorf.cz

Edita Skramlíková

Office Manager

Tel: +420 736 193 831

Email: skramlikova.e@eppendorf.cz


Kalibrácia pipiet a servisná podpora

Veronika Jirsová

Vedúci kalibračné laboratóriá

Tel: +420 725 115 454

Email: jirsova.v@eppendorf.cz

Hynek Koded

Team Leader Service

Tel: +420 739 277 056

Email: koded.h@eppendorf.cz


Bioprocess

Eppendorf Bioprocess Team

Email: bioprocess-info@eppendorf.de

Tel.: +49 (0) 2461 980 420

Bioprocess Technical Support

Email: bioprocess-support@eppendorf.com