Náš tím

Vedenie spoločnosti

Markéta Jeřábková

Konateľ společnosti / Managing Director Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.

Regióny: Česká republika a Slovensko Skupina výrobkov, na ktorú sa špecializuje: PCR, pipetovacie roboty epMotion

Tel: +420 724 578 791

Email: Jerabkova.M@eppendorf.cz


Obchodné zastúpenie na Slovensku

Pavol Olejník

Obchodný zástupca pre Slovensko

Skupina výrobkov, na ktorú sa špecializuje: Produkty Eppendorf a New Brunswick pre bioprocesy so zameraním na fermentory a bioreaktory, všetky výrobky Eppendorf vrátane pipetovacích automatov epMotion

Tel: +421 911 181 474

Email: Olejnik.P@eppendorf.sk


Obchodné zastúpenie v Českej republike

Hana Basíková

Obchodný zástupca pre Prahu a okolie a západné Čechy

Skupina výrobkov, na ktorú sa špecializuje: Pipety a Liquid handling všeobecne, trepanie a kontrola teploty vzoriek, klasická PCR, centrifúgy a ďalšie klasické Eppendorf produkty

Tel: +420 602 789 873

Email: Basikova.H@eppendorf.cz

Jana Heřmanská

Aplikačný špecialista a obchodný zástupca pre južné Čechy

Skupina výrobkov, na ktorú sa špecializuje: Pipetovacie roboty epMotion, PCR

Tel: +420 602 559 757

Email: Hermanska.J@eppendorf.cz

Milan Řezka

Obchodný zástupca pre Brno a južnú a strednú Moravu

Skupina výrobkov, na ktorú sa špecializuje: Trepačky, hlbokomraziace boxy a CO2 inkubátory New Brunswick a produkty Eppendorf so zameraním na centrifúgy, pipety a Liquid handling všeobecne

Tel: +420 724 111 874

Email: Rezka.M@eppendorf.cz

Ivan Manga

Obchodný zástupca pre Brno, strednú Moravu a Sliezsko

Skupina výrobkov, na ktorú sa špecializuje: Produkty Eppendorf so zameraním na centrifúgy, trepanie a kontrola teploty vzoriek, pipety a Liquid handling

Tel: +420 734 689 523

Email: Manga.I@eppendorf.cz

Jana Baránková

V súčasnej dobe na materskej dovolenke

Tel: +420 606 088 325

Email: Barankova.J@eppendorf.cz


Podpora predaja

Petra Staňková

Marketing

Špecializácia: predaj a marketing laboratórnych výrobkov, verejné zákazky, elektronické obchodovanie (web, Newsletters, E-commerce, myEppendorf), inzercia a mailingové kampane

Tel: +420 724 929 594

Email: Stankova.P@eppendorf.cz

Lenka Pažitková

Podpora predaja

Špecializácia: administratívna podpora, spracovanie verejných zákaziek

Tel: +420 725 522 419

Email: Pazitkova.L@eppendorf.cz

Dana Štefková

Asistentka

Špecializácia: príjem objednávok, administratíva

Tel: +420 323 605 454

Email: eppendorf@eppendorf.cz


Cross-Regional Sales Specialist

Thomas Healy

Bioprocess Sales Specialist

Tel: +43 1 890 1364 15

Email: healy.t@eppendorf.at