Aplikačná podpora

Aplikačná podpora

Od spoločnosti Eppendorf môžete očakávať najvyššiu úroveň podpory vašich produktov a aplikácii. 
Naši vysoko vyškolení zamestnanci a aplikační špecialisti v medzinárodných centrách pre podporu vám radi poskytnú odpovede na všetky otázky ohľadom našich produktov a ich aplikácii:

  • Liquid handling (pipety, dávkovače, automatické LH pipetovacie stanice, atď.), odstredivky, ako aj plastový spotrebný materiál ako napríklad Eppendorf Tubes a špičky pipiet.
  • Molekulárne biologické prístroje a kompletné systémy ako sú PCR prístroje, prístroje pre purifikáciu nukleových kyselín (manuálne aj automatické), UV fotometre (prístroje a spotrebný materiál), cell manipulation, ako aj microarray technológii. 
  • Prístroje a spotrebný materiál z kategórie Bioprocess vrátane škálovateľných hardvérových a softvérových riešení.

Naši vysoko vyškolení odborníci v odbore vedeckej podpory sú vám k dispozícii vo všetkých časových pásmach a radi vám pomôžu s prípadnými otázky týkajúcich sa našich produktov.

Kontaktujte nás