Rezervačné informácie

Registrácia:

Dostanete písomné potvrdenie registrácie a podklady na plnú úhradu poplatku. Po prijatí potvrdenia registrácie je Vaša účasť záväzná. Počet účastníkov je limitovaný. Odporúčame skorú registráciu.

Školiaci materiál, obed a občerstvenie sú zahrnuté v poplatku za kurz. Náklady na cestu a ubytovanie si hradí účastník.

Certifikát:

Po úspešnom ukončení obdržíte certifikát o účasti.

Ak je seminár zrušený spoločnosťou Eppendorf AG, bude Vám poplatok za kurz vrátený. Ostatné náhrady sú vylúčené.

Zrušenie:

Bezplatné zrušenie registrácie je možné písomne minimálne 6 týždňov pred začatím kurzu. Ak je registrácia zrušená do 6 týždňov od začiatku je poplatok 35 %. Ak je registrácia zrušená do 2 týždňov od začiatku je poplatok 100 %. Výmena za iného účastníka je možná.

Spolu s potvrdením registrácie obdržíte ďalšie informácie a odporúčané miesto ubytovania.

Dátumy a miesta školení nájdete v príslušných registračných formulároch.

Registráciou súhlaste s týmito podmienkami.

Vyhradzujeme si možnosť zrušiť školenie podľa počtu účastníkov.