Školenia

Medzinárodné školenia v Heidelbergu/Hamburg, Nemecko

Kategoria
Reč

Bioprocess
Názov: Bioprocess Training – Initial Training
English, others on request
Miesto konania: At the customer´s site

Bioprocess
Názov: Bioprocess Training – Advanced/refresher training
English, others on request
Miesto konania: At the customer´s site