Školenia

Medzinárodné školenia v Heidelbergu/Hamburg, Nemecko

Kategoria
Reč

Cell Handling
Názov: Microinjection into adherent cells - theory and practical exercises
2019-10-29
English
Miesto konania: Heidelberg, Germany (In cooperation with EMBL)

Cell Handling
Názov: Transgenic Animals - Micromanipulation Techniques
2019-03-27
English
Miesto konania: Heidelberg, Germany (In cooperation with EMBL)

Cell Handling
Názov: Microinjection in Zebrafish and Medaka: From Transgenesis to CRISPR
2019-07-02
English
Miesto konania: Heidelberg, Germany (In cooperation with EMBL)