Školenia

Medzinárodné školenia v Heidelbergu/Hamburg, Nemecko

Kategoria
Reč

Cell Handling
Názov: Transgenic Animals - Micromanipulation Techniques
2020-11-10
English
Miesto konania: EMBL Heidelberg, Germany. In cooperation with the EMBL Advanced Training Centre