Školenia

Medzinárodné školenia v Heidelbergu/Hamburg, Nemecko

Kategoria
Reč

Cell Handling
Názov: Microinjection into adherent cells - theory and practical exercises
2018-11-14
English
Miesto konania: Heidelberg, Germany (In cooperation with EMBL)

Cell Handling
Názov: Cell Culture Theory and Practice (in cooperation with Promega)
2018-11-29
English (on request German)
Miesto konania: Hamburg, Deutschland