Karty bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov (MSDS) je dôležitá súčasť produktu, bezpečnosti a ochrany zdravia.  MSDS spoločnosti Eppendorf slúžia pracovníkom ako pomôcka pre bezpečnú manipuláciu s látkami, a obsahujú informácie ako fyzikálne údaje, údaje o toxicite, účinkoch na zdravie, prvej pomoci, reaktivite, skladovaní, likvidácii, ochranných pomôckach a postupoch pri vyliatí.

Karty bezpečnostných údajov (MSDS) sú dostupné vo formáte Adobe Acrobat (PDF).

Najprv si vyberte MSDS vo vami preferovanom jazyku. Existujú dve možnosti vyhľadávania: Vyhľadávať môžete podľa názvu produktu alebo objednávacieho čísla.

alebo