Triedy čistoty

Triedy čistoty spoločnosti Eppendorf pre špičky, skúmavky a platničky

Spotrebný materiál spoločnosti Eppendorf znamená najvyššiu kvalitu a čistotu.  To je dosiahnuté nasledovne:

  • Výrobou z najčistejších surovín
  • Plne automatická výroba v čistých podmienkach
  • Kontrola kvality a funkčné testy
  • Neustále zaisťovanie kvality počas celého výrobného procesu - od prvotného materiálu až po konečný produkt


S najprísnejšími kontrolnými kritériami, ktoré sú monitorované interne aj externe, garantujeme trvale vysokú kvalitu našich produktov. 

Ponuka našich spotrebných materiálov je vám k dispozícii v rôznych triedach čistoty: Eppendorf Quality ako aj pokročilejšie triedy čistoty: Sterile, Protein-free, PCR clean a Biopur. Okrem interných kontrolných procesov je každá šarža produktov s triedami kvality Sterile, Protein-free, PCR clean a Biopur testovaná a certifikovaná externými akreditovanými laboratóriami. Vďaka tomu môžeme trvalo spĺňať vysoké nároky našich zákazníkov, čo sa týka kvality a čistoty našich produktov. Ako špeciálnu službu ponúkame online prístup k certifikátu z kontroly každej dodanej šarže (www.eppendorf.com/certificates).

Minimálna životnosť Eppendorf Consumables

Stupeň čistoty

Minimálna životnosť

Eppendorf Quality 8 rokov
Sterile

 

 

                             5 rokov

PCR clean
Biopur
Forensic DNA Grade
Purity Grades PCR clean+ sterile
PCR-clean+ Protein-free

 


Životnosť je zaručená iba pri zapečatených a správne skladovaných materiáloch.Podmienky na skladovanie nájdete aj v návode na použitie.

Presný dátum exspirácie je uvedený na etikete výrobku v tomto formáte: RRRR-MM-DD, pričom presný deň dátumu exspirácie je vždy 28. deň v mesiaci.Tento formát sa riadi odporúčaniami FDA pre systém UDI (Unique Device Identification).

Životnosť 8 rokov našich spotrebných materiálov epQuality™ sa vzťahuje na technické vlastnosti materiálov našich výrobkov.Obmedzená životnosť 5 rokov pre vyššie stupne čistoty (napr. sterilita) sa týka čistoty výrobkov, pretože na čistotu vplýva vo väčšej miere spôsob balenia a skladovania ako vlastnosti materiálu.


Ktoré stupne čistoty sú vhodné pre moje aplikácie?Prehľad nájdete tu.