Triedy čistoty

Triedy čistoty spoločnosti Eppendorf pre špičky, skúmavky a platničky

Spotrebný materiál spoločnosti Eppendorf znamená najvyššiu kvalitu a čistotu.  To je dosiahnuté nasledovne:

  • Výrobou z najčistejších surovín
  • Plne automatická výroba v čistých podmienkach
  • Kontrola kvality a funkčné testy
  • Neustále zaisťovanie kvality počas celého výrobného procesu - od prvotného materiálu až po konečný produkt


S najprísnejšími kontrolnými kritériami, ktoré sú monitorované interne aj externe, garantujeme trvale vysokú kvalitu našich produktov. 

Ponuka našich spotrebných materiálov je vám k dispozícii v rôznych triedach čistoty: Eppendorf Quality ako aj pokročilejšie triedy čistoty: Sterile, Protein-free, PCR clean a Biopur. Okrem interných kontrolných procesov je každá šarža produktov s triedami kvality Sterile, Protein-free, PCR clean a Biopur testovaná a certifikovaná externými akreditovanými laboratóriami. Vďaka tomu môžeme trvalo spĺňať vysoké nároky našich zákazníkov, čo sa týka kvality a čistoty našich produktov. Ako špeciálnu službu ponúkame online prístup k certifikátu z kontroly každej dodanej šarže (www.eppendorf.com/certificates).
 

Which are the right purity grades for my applications? Here you will find an overview.