Eppendorf Biopur®

Eppendorf Biopur vznikol, aby bolo možné dodržiavať vysoké nároky lekárskeho, farmaceutického a potravinárskeho priemyslu spôsobom, ktorý je porovnateľný s tými v molekulárnej biológii a pokročilej bunkovej technológii. Je garantované, že všetok spotrebný materiál dostupný v tomto najvyššom možnom stupni čistoty je strerilný apyrogény, a bez RNáz, DNáz, DNA, ATP a PCR inhibítorov. Táto čistota je zaistená prepracovaným automatizovaným výrobným procesom, ktorý chráni produkt pred akoukoľvek kontamináciou biologickými látkami.

Výhody tejto triedy čistoty:

 • Garantovaná bezpečnosť, dokonca aj pre najnáročnejšie aplikácie
 • Znížené náklady - nepresvedčivé a zvyčajne drahé testy už viac nie sú potrebné 
 • Produkty, ktoré sú okamžite pripravené na použitie, šetria potrebný čas a prácu
 • Jednotlivo zabalený spotrebný materiál v malých množstvách a uzatvárateľných škatuliach, ktoré poskytujú efektívnu ochranu proti znečisteniu alebo kontaminácii. 

 

Ktoré požiadavky spĺňa Eppendorf Biopur®?

 • Certifikované ako sterilné: Každá šarža je sterilizovaná ožarovaním (v súlade s ISO 11137) alebo plynovaním etylénoxidom (v súlade s ISO 11135). Každá šarža sterilných produktov je testovaná na sterilnosť. Testovacie postupy na sterilnosť sú v súlade s Ph.Eur. požiadavkami. 2.6.1 (European Pharmacopeia) and USP (United States Pharmacopeia).
 • Certifikované ako apyrogénne: Každá šarža produktov Biopur je testovaná na neprítomnosť endotoxínov a tak uvádzaná ako apyrogénna.  S cieľom splniť medzinárodné požiadavky na neprítomnosť pyrogénov používa spoločnosť Eppendorf test pod názvom kinetic-turbidimetric LAL (Ph. Eur. 2.6.14).
 • Certifikované na neprítomnosť RNáz, DNáz a PCR inhibítorov
  • Testovanie každej šarže na neprítomnosť DNáz a RNáz: Reakčné pufre s DNA alebo RNA sú v spotrebnom materiáli inkubované pri teplote 37°C niekoľko hodín. Nesmie existovať žiadna stopa o spracovaní DNA alebo RNA.
  • Každá šarža je testovaná na neprítomnosť PCR inhibítorov v osobitných experimentoch proti štandardnej reakcii.

 • Certifikované na neprítomnosť ľudskej a bakteriálnej (E. coli) DNA
  • Neprítomnosť ľudskej a bakteriálnej DNA je verifikovaná v každej šarži prostredníctvom PCR analýzy. Detekčný limit je < 2 pg DNA. Toto množstvo je menšie ako jedna ľudská bunka

 • Certifikované na neprítomnosť ATP
  • Postup testovania kvantitatívnej a kvalitatívnej detekcie ATP je už neoddeliteľnou súčasťou pre monitoring hygieny, napr. vo farmaceutickom priemysle. Laboratórne produkty, ktoré nie sú bez ATP by boli označené okamžite, pretože toto je veľmi citlivý test.

 • Naviac, všetky produkty spoločnosti Eppendorf v triede čistoty Biopur spĺňajú štandardy kvality stanovené pre naše spotrebné materiály. Požiadavky týkajúce sa navlhavosti, nepriepustnosti tekutiny, presnosti a odolnosti voči chemikáliám sú splnené v plnom rozsahu.


Iba tie spotrebné materiály, ktoré prešli všetkými potrebnými testami budú označené ako „Biopur“, značkou kvality, ktorá ubezpečuje zákazníkov o vhodnosti spotrebného materiálu spoločnosti Eppendorf pre priame použitie pri výskumoch a analýzach bez potreby ďalšieho spracovania. Každá šarža je samozrejme testovaná a certifikovaná externými akreditovanými laboratóriami.

Certifikáty pre konkrétne šarže sú k dispozícii na požiadanie a na našej webovej stránke.