Eppendorf Quality

Spotrebný materiál spoločnosti Eppendorf v triede čistoty Eppendorf Quality spĺňa všetky požiadavky spoľahlivého a ľahko používateľného spotrebného materiálu.

S pomocou vysoko kvalitného základného materiálu a stálym kontrolám počas výroby sú originálne špičky pipiet spoločnosti Eppendorf (Eppendorf Tubes® a Eppendorf Combitips advanced® v triede čistoty Eppendorf Quality vhodné na rôzne typy úloh v laboratóriu.

Ktoré požiadavky spĺňa Eppendorf Quality?

 • Vysokú precíznosť a presnosť garantovanú precíznym formovaním špičky pipety a combitips advanced. Každá šarža špičiek pre pipety a Combitips advanced je gravimetricky meraná počas konečného testovania. Slabé zvlhčovanie zabezpečuje spoľahlivé odčítanie objemu a minimálnu priľnavosť.
 • Vynikajúce prevádzkové vlastnosti u piestov Combitips advanced pre ľahký a precízny liquid handling (toto je dôležité pre minútový objem).
 • Mikroskúmavky je možné otvoriť a zatvoriť iba jednou rukou bez toho, aby sa vzorka materiálu kontaminovala.
 • Mikroskúmavky sú veľmi stabilné, aj v prípade ak sú vystavené mechanickému alebo tepelnému napätiu.
  • Testy na mikroskúmavkách a skúmavkách s bezpečnostným uzáverom sú vykonávané niekoľko krát denne aby sa skontrolovala nepriedušnosť výparov, sila potrebná na otvorenie uzáveru, sila stien, sila potrebná na prepichnutie uzáveru ako aj odolnosť voči odstreďovaniu.

 • Vysoká odolnosť voči odstreďovaniu a schopnosť utesniť deepwell plates a mikroplatničky.
 • Všetky výrobné nástroje sú predmetom častých kontrol v pravidelných intervaloch, aby sa zaistila stála kvalita počas celého výrobného procesu.
 • Väčšina výrobných krokov, od dokončenia tovaru až po balenie je plne automatizovaná. Manuálne zásahy a všetky následné riziká spôsobené kontamináciou sú prakticky vylúčené.
 • Dobrá odolnosť spotrebného materiálu voči chemikáliám pre flexibilné používanie rôznych aplikácií.
 • Špičky pipiet, mikroskúmavky, deepwell plates, mikroplatničky a valce Combitip sú vyrobené z PP (polypropylénu). PP je inertný plast charakterizovaný nízkou navlhavosťou, ako aj vysoko rozmerovou a mechanickou stabilitou v celom teplotnom rozsahu. Ďalšie plasty ako napr. PE (polyetylén) sa používajú napríklad na piesty Combitips advanced. Je to z dôvodu, že ideálne kvalitné ukazovatele pri pohybe medzi dvoma časťami sa môžu dosiahnuť prostredníctvom využitia dvoch rôznych druhov plastov.

 

Dobrý základ: Materiál najvyššej kvality!

 • Všetky plasty, ktoré spoločnosť Eppendorf používa na výrobu spotrebného materiálu spĺňajú medzinárodné kritéria čistoty.
 • Farbivá, ktoré sa používajú na zafarbenie spotrebného materiálu neobsahujú žiadne organické látky a látky obsahujúce ťažké kovy.
 • Plasty, ako napríklad polypropylén, majú vysokú chemickú odolnosť voči organickým a anorganickým kyselinám a organickým rozpúšťadlám, ktoré sa bežne používajú v laboratóriách.