PCR clean + Sterile

Trieda čistoty PCR clean + Sterile kombinuje výhody tried kvality PCR clean a Sterile.  Pre podrobnejšie informácie si pozrite jednotlivé triedy čistoty.

Certifikáty pre konkrétne šarže sú k dispozícii na požiadanie a na našej webovej stránke.

Naše produkty

Produkty dostupné v triede čistoty PCR clean + sterile sú napr..: