Service Plans

Údržba a certifikačné služby

Preventívna údržba je plán plánovaných servisných opatrení zameraných na prevenciu neočakávaných prestojov a porúch prostredníctvom bežnej údržby a včasného zistenia problémov.

Naše globálne certifikačné služby zabezpečujú dodržiavanie právnych smerníc a štandardov. Štandardizovaná práca poskytuje nekomplikované overenie vášho systému, od implementácie po vypnutie.

Buďte bez obáv, pretože vďaka pravidelnej údržbe, kalibrácii a certifikačnej službe našimi vyškolenými servisnými technikmi, budú Vaše presné prístroje neustále dosahovať opakovateľné výsledky.

Eppendorf ponúka servisné programy, ktoré spĺňajú Vaše individuálne potreby a udržiavajú Vaše prístroje v dokonalom prevádzkovom stave.

Servisné plány