Service Plans

Služby údržby a certifikácie

Preventívna údržba je harmonogram plánovaných servisných opatrení zameraných na prevenciu neočakávaných prestojov a porúch pomocou pravidelnej údržby a včasného odhalenia problémov. Spoločnosť Eppendorf ponúka programy údržby, ktoré udržujú váš prístroj v bezchybnom stave.

Naše globálne kvalifikačné a certifikačné služby podporujú súlad s právnymi predpismi a normami. Štandardizovaná práca umožňuje jednoduché overenie vášho systému, od implementácie až po vypnutie.

Vďaka pravidelnej údržbe, kalibrácii, kvalifikácii a certifikácii, ktorú vykonávajú naši výrobcom školení a certifikovaní servisní technici zaistite, že vaše prístroje budú neprestajne dosahovať opakovateľné výsledky.

Nové: S naším novo vyvinutým, celosvetovo dostupným programom Dohody o vykonávaní servisnej údržby vám teraz môžeme ponúknuť to najlepšie riešenie pre vaše individuálne servisné procesy a potreby prevádzky.

Viac informácií nájdete v sekcii konkrétneho programu údržby prístroja.

Service Plans