Udržujte svoj proces v pohybe

epMotion®-Servis

Preventívna údržba

Spoločnosť Eppendorf ponúka výber služieb preventívnej údržby a možnosti dohody o poskytovaní servisnej údržby na dosiahnutie konzistentného výkonu prístroja a bezpečnosti prevádzky.

Nové: Celosvetové Dohody o poskytovaní servisnej údržby epMotion® od nákladovo efektívnych až po komplexné balíčky starostlivosti pre ľahší servisný proces, maximálny čas bezporuchovosti a pokoj mysle!

Naše nové komplexné dohody o poskytovaní servisnej údržby:

  • “AdvancedCare” zahŕňa kompletný ročný program preventívnej údržby na zaistenie spoľahlivosti a prevádzkyschopnosti prístroja; 20 % zľava na diely, prácu a prepravu; 10 % zľava na ďalšie služby (napr. IQ/OQ) počas dohodnutého obdobia
  • “PremiumCare” zahŕňa kompletný ročný program preventívnej údržby na zaistenie spoľahlivosti a prevádzkyschopnosti prístroja; pokrýva náklady na diely, prácu a prepravu; zmluva zahŕňa všetky cestovné náklady, náklady na náhradné diely a práce spojené s vykonávaním opráv; 10 % zľava na ďalšie služby (napr. IQ/OQ) počas dohodnutého obdobia

Naše služby preventívnej údržby:

  • “Preventívna údržba” zahŕňa všetky služby preventívnej údržby na udržanie prístroja v súlade so špecifikáciami výrobcu

Kalibrácia

Dávkovacie nástroje sú precízne zariadenia. Z toho dôvodu sa o nich treba pravidelne starať a kalibrovať, čo zaručí ich trvale vysokú precíznosť a presnosť. Na podporu dokumentácie SLP je možno kalibráciu dávkovacích nástrojov vykonať podľa ISO 8655.

Kvalifikačné služby

Nové: IQ/OQ GxP: Pre zákazníkov pracujúcich v regulovanom prostredí teraz ponúkame naše špeciálne vytvorené a revidované služby kvalifikácie inštalácie a prevádzkovej kvalifikácie, vrátane dokumentácie v súlade s GxP. Poskytujú vám kvalifikovanú záruku, že váš systém epMotion® funguje nielen správne, ale tiež v súlade so špecifikáciami výrobcu.

Go to Qualification Services

epMotion® Dohody o poskytovaní servisnej údržby

Dohoda o poskytovaní servisnej údržby
Informácie o objednávaní

AdvancedCare
Na zaistenie spoľahlivosti a 
prevádzkyschopnosti prístroja

PremiumCare
Na zaistenie spoľahlivosti,
prevádzkyschopnosti prístroja
a finančnej plánovateľnosti

epMotion® 5070/5073/5075 0082 030 073 0082 030 075
epMotion® 96 0082 030 074 0082 030 076
Vrátane:    
Úplná preventívna údržba 1/rok 1/rok
Aktualizácia softvéru (počas ročnej údržby v prípade potreby)
Prioritná podpora*
Zľava na náhradné diely, prácu, cestovné náklady 20 % zahrnuté
pokrýva náklady na diely, prácu a prepravu -
zľava na ďalšie služby (napr. IQ/OQ) 10 % 10 %

Informácie: Naše ponuky služieb sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Ďalšie informácie vám poskytne miestny servisný zástupca.

* Podľa miestnych obchodných podmienok a na základe osvedčených postupov. Ďalšie informácie získate od miestnej servisnej organizácie


epMotion® Služby preventívnej údržby

Informácie o objednávaní

Preventívna údržba
epMotion® 5070 0082 030 010
epMotion® 5073 0082 030 011
epMotion® 5075 0082 030 012
Cleaning and Maintenance  
Cleaning of housing/accessories

Checking epMotion® for external visible damages
Exchange of CAN bus cables/O-rings of dispensing tools
Software update*
Functional Check  
Instrument set-up, initial operation, instruction of user  
Tip ejector, level sensor and carrier
Barcode Reader with epBlueTM ID*
Thermal modules* and vacuum chamber*
TMX module*/TMX module w. Magnetic Finger module*
UV light/ CleanCap (HEPA Filter)*
Memory  
Evaluation of stored data
Verification  
Calibration/adjustment of level sensor and carrier
Calibration/adjustment of vacuum chamber*
Verification of operating parameters according to specifications
Kalibrácia tepelného modulu

Kalibrácia TMX modulu

Kalibrácia modulu magnetického prsta

Documentation  
Check List provided
Dated service sticker to confirm Eppendorf service  

* Ak je funkcia prítomná

Pozor: Táto tabuľka uvádza iba najdôležitejšie servisné operácie podľa daného plánu. V poskytnutej servisnej správe budú uvedené všetky vykonané servisné operácie.
Informácie: Naše ponuky služieb sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Ďalšie informácie vám poskytne miestny servisný zástupca.


epMotion® 96 Služby preventívnej údržby

Informácie o objednávaní Preventívna údržba
epMotion® 96 0082 030 002
Checks and Maintenance:  
Cleaning
Lubrication of dispensing head
Checking and exchaning of 96 O-rings from cones
Software/firmware update if applicable 
Verification (Calibration)  
Leak Test (50 µL + 300 µL)
Gravimetric Test systematic error (50 µL + 300 µL)
Photometric Test - random error (2 volumes)
Documentation  
Check List provided
Dated service sticker to confirm Eppendorf service
Calibration Report

Informácie: Naše ponuky služieb sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Ďalšie informácie vám poskytne miestny servisný zástupca.


Kalibračné služby

Informácie o objednávaní pre epMotion® Kalibračné služby

 
Kalibrácia 1-kanálového dávkovacieho nástroja - 10 meraní na testovací objem (min, mid, max) 0050 600 255
Kalibrácia 8-kanálového dávkovacieho nástroja - 10 meraní na testovací objem (min, mid, max) 0050 600 259

Kalibrácia 1-kanálového dávkovacieho nástroja - 4 meraní na testovací objem (min, mid, max)

0082 030 077
Kalibrácia 8-kanálového dávkovacieho nástroja - 4 meraní na testovací objem (min, mid, max) 0082 030 078
Kalibrácia tepelného modulu 5075 005 018
Kalibrácia TMX modulu 5075 005 174
Výmena HEPA filtra 5073 920 061
Výmena UV lampy 5073 920 070
epMotion®  5070 inštalácia 0082 030 081
epMotion®  5073 inštalácia 0082 030 111
epMotion®  5075 inštalácia 0082 030 141
epMotion®  96 inštalácia 0082 030 171

Informácie: Naše ponuky služieb sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Ďalšie informácie vám poskytne miestny servisný zástupca.