Získajte ešte viac jasu!

Fotometria-Servis

Preventívna údržba

Spoločnosť Eppendorf ponúka výber služieb preventívnej údržby a možnosti dohody o poskytovaní servisnej údržby na dosiahnutie konzistentného výkonu prístroja a bezpečnosti prevádzky.

Nové: Celosvetové Dohody o poskytovaní servisnej údržby Fotometrie od nákladovo efektívnych až po komplexné balíčky starostlivosti pre ľahší servisný proces, maximálny čas bezporuchovosti a pokoj mysle!

Naše nové komplexné dohody o poskytovaní servisnej údržby:

  • “AdvancedCare” zahŕňa kompletný ročný program preventívnej údržby na zaistenie spoľahlivosti a prevádzkyschopnosti prístroja; 20 % zľava na diely, prácu a prepravu; 10 % zľava na ďalšie služby (napr. IQ/OQ) počas dohodnutého obdobia
  • “PremiumCare” zahŕňa kompletný ročný program preventívnej údržby na zaistenie spoľahlivosti a prevádzkyschopnosti prístroja; pokrýva náklady na diely, prácu a prepravu; zmluva zahŕňa všetky cestovné náklady, náklady na náhradné diely a práce spojené s vykonávaním opráv; 10 % zľava na ďalšie služby (napr. IQ/OQ) počas dohodnutého obdobia

Naše služby preventívnej údržby:

  • “Preventívna údržba” zahŕňa všetky služby preventívnej údržby na udržanie prístroja v súlade so špecifikáciami výrobcu

Kalibračné služby

Kalibračné a overovacie služby zaisťujú presnosť a správnosť prístroja podľa definovaných parametrov (vlnová dĺžka a teplota v prípade potreby).

Kvalifikačné služby

Certifikačné služby inštalačnej kvalifikácie (IQ) a operačnej kvalifikácie (OQ) zaisťujú, že požiadavky kvality riadenia sú splnené a poskytujú vám odbornú záruku, že váš fotometer pracuje správne a v súlade so špecifikáciami výrobcu.

Go to Qualification Services

Test fotometra

S pomocou sekundárnej súpravy UV-VIS filtrov budete tiež schopní overiť správnosť vlnovej dĺžky a odpovedajúcu presnosť. V prípade, že váš prístroj nespĺňa špecifikácie, nechajte ho školeným servisným technikom skontrolovať a správne nastaviť. Samotná súprava filtrov sa musí každé dva roky podrobiť prehliadke v rámci prehliadky testovacích zariadení, pretože sa jej spektrálne vlastnosti môžu s časom meniť. Vaša súprava filtrov sa musí testovať, udržovať a certifikovať priamo výrobcom vo výrobnom závode Eppendorf.

Fotometria Dohoda o poskytovaní servisnej údržby

Dohoda o poskytovaní servisnej údržby
Informácie o objednávaní

AdvancedCare
Na zaistenie spoľahlivosti a 
prevádzkyschopnosti prístroja

PremiumCare
Na zaistenie spoľahlivosti,
prevádzkyschopnosti prístroja
a finančnej plánovateľnosti

Eppendorf BioPhotometer® 0082 110 325 0082 110 320
Eppendorf BioSpectrometer® 0082 110 326 0082 110 321
Vrátane:    
Úplná preventívna údržba 1/rok 1/rok
Aktualizácia softvéru (počas ročnej údržby v prípade potreby)
Prioritná podpora*
Zľava na náhradné diely, prácu, cestovné náklady 20 % zahrnuté
pokrýva náklady na diely, prácu a prepravu -
zľava na ďalšie služby (napr. IQ/OQ) 10 % 10 %

Informácie: Naše ponuky služieb sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Ďalšie informácie vám poskytne miestny servisný zástupca.

* Podľa miestnych obchodných podmienok a na základe osvedčených postupov. Ďalšie informácie získate od miestnej servisnej organizácie


Fotometria Služby preventívnej údržby

Služby preventívnej údržby
Informácie o objednávaní

Preventívna údržba

Eppendorf BioPhotometer® 0082 110 260
Eppendorf BioSpectrometer® 0082 110 261
Cleaning and Maintenance  
Cleaning of housing and cuvette shaft
Cleaning and inspection of internal parts and light path
Checking for damages
Inspection of housing/Testing of stability
Software update
Functional Check  
Checking of keyboard, and display
Testing of printer output and USB port (master/slave*)
Setting number of flashes
dsDNA test - 260 nm (Biophotometer plus)
Self test (Biospectrometer/Biophotometer D30)
Memory  
Evaluation of stored data
Verification  
Photometer Test (wavelength systematic error/precision and photometric accuracy/fluorescence test*)
Temperature verification/adjustment*
Documentation  
Check List provided
Dated service sticker to confirm Eppendorf service

* Ak je funkcia prítomná

Pozor: Táto tabuľka uvádza iba najdôležitejšie servisné operácie podľa daného plánu. V poskytnutej servisnej správe budú uvedené všetky vykonané servisné operácie.
Informácie: Naše ponuky služieb sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Ďalšie informácie vám poskytne miestny servisný zástupca.